[/caption] " /> Vacker gädda i Recordfisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vacker gädda i Recordfisken

Philip Swidéns gamla rekord för gädda löd på 6,7 kilo – den nya lyder 10,1 kilo.

Philip Swidén från Vetlanda fiskade grunt. Han sänkte ner sin metade mört till endast en meter under iskanten. En bra taktik skulle det visa sig. Nu anmäler han en drömgädda till Recordfisken, som dessutom är ett nytt personligt rekord.
Med ett bottendjup på 30 meter och den metade mörten hängandes alldeles under iskanten, på en meters djup, högg en riktigt fin vintergädda.
– När vippan löstes ut så sprutade det ut lina från rullen, berättar Plilip Swidén i sin anmälan.
Fisken fångades i sjön Solgen, Jönköpings län. Den mättes till 117 centimeter och vägdes till 10,1 kilo. Ett nytt personligt rekord.
Precis som alla anmälare i Recordfisken så får Philip ett gratis bete från Abu på posten och ett diplom via e-post.
Läs mer om Recordfisken här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta