Vad är bästa sättet att minska marint skräp? Varje år flyter det iland mellan 4000 och 8000 kubikmeter marint skräp på svenska västkusten.[/caption] " /> Vad är bästa sättet att minska marint skräp? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vad är bästa sättet att minska marint skräp?
Vad är bästa sättet att minska marint skräp?

Varje år flyter det iland mellan 4000 och 8000 kubikmeter marint skräp på svenska västkusten.

Just nu kan du svara på en så kallad konsultation, en webbenkät, där EU-kommissionen samlar in synpunkter om hur man ska kunna minska mängden marint skräp.
– Jag hoppas att många har sett enkäten och bidragit med sina synpunkter, säger Johanna Eriksson, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Marint skräp är ett problem som vi måste jobba med gemensamt över nationsgränser för att kunna lösa. Det finns olika åtgärder man kan ta till och för att fånga upp intressenternas åsikt har EU-kommissionen har lagt upp en så kallad konsultation i form av en enkät på webben, där alla medborgare är välkomna att tycka till.
Resultaten av konsultationen kommer att användas som underlag när EU-kommissionen ska formulera målsättningen för EUs arbete med att reducera mängden marint skräp.
– Det behövs många olika typer av åtgärder för att komma tillrätta med problemen och oftast vet berörda aktörer bäst hur de kan bidra till att lösa problemen, säger Johanna Eriksson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Alla medborgare är välkomna att fylla i enkäten, men den vänder sig särskilt till representanter för branscher inom avfallshantering, plastproduktion, återvinning, fiske och sjöfart, samt till myndigheter och organisationer som jobbar med marint skräp. Enkäten är öppen till 18 december.
Varje år flyter det iland mellan 4000 och 8000 kubikmeter marint skräp på svenska västkusten. Det krävs internationell samverkan för att vi ska komma tillrätta med problemen men det krävs också att vi arbetar på hemmaplan.
– Det är viktigt att berörda aktörer bidrar – avfallsbranschen, plastproducenter, fiskeri- och sjöfartsnäringen – liksom den stora allmänheten, vi måste alla dra vårt strå till stacken, säger Johanna Eriksson.

Svara på konsultationen:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/marine_litter_en.htm

Läs mer om marint skräp på HaV:s hemsida:
www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/miljohot/marint-skrap.html

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta