Annons
Vad är viktigast för fiskvägen? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Antalet fiskvägar har ökat i och med att medvetenheten om fiskvandring har ökat, men ännu återstår merprtaen av vandringshindren att åtgärda. Då kan en rapport som denna vara en viktig källa till kunskap. Foto: Älvräddarna
Vad är viktigast för fiskvägen?

En rapport från Havs- och vattenmyndigeheten har utvärderat 162 fiskvägar i södra Sverige och kommit fram till att flödet är den viktigaste variablen.
Målet med rapporten har varit att dra slutsatser kring hur konstruktionen av fiskvägar bör utformas. I rapporten görs en sammanställning och funktionsbedömning av naturliknande fiskvägar i södra Sverige. Den geografiska omfattningen är Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Östergötlands län.
Totalt har 162 naturliknande fiskvägar noterats, fördelade på 90 stycken omlöp, 5 stycken inlöp, 15 styckan överlöp, 7 stycken kombinationer och 45 stycken utrivningar av vandringshinder.Andelen av flödet på platsen som passerade genom fiskvägen visade sig vara den viktigaste variabeln för att skilja ut fiskvägar med god funktion. Ju större andel av vattnet som passerade genom fiskvägen desto sannolikare att fiskvägen bedömdes ha god funktion.
Rapporten finns att ladda ner Naturliknande fiskvägar i södra Sverige

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Det protesterades mot både odlingsindustrin och oljeindustrin i Oslo. Foto: Från Extinction Rebellion Norways Facebooksida
Aktivister i klistret – limmade fast sig mot laxodlingar

Den norska laxodlingsindustrin stöter på patrull även inom det egna landets gränser. På måndagen limmade aktivister från gruppen Extinction Rebellion fast sig vid ingången till Närings- och fiskeridepartementet i Oslo.

Det hela handlade om en protest mot odlingsindustrin, och om hur den anses vara oetisk och till skada för både havsmiljön och den vilda laxen. Det var tre aktivister, utklädda till laxar, som hade limmat fast sig, och bredvid stod grupper med plakat och förde fram sina budskap. Polispatruller, till både fots och till häst, skickades till platsen för att övervaka situationen. 

– Vi hoppas att de blir arresterade, sa Cinta Hondsmerk från Extinction Rebellion till norska TV 2.
Anledningen till den önskan var att det i så fall skulle ge protesten större uppmärksamhet, och att de i grund och botten var beredda att ge upp sin frihet för sakens skull.

Upplösningen på dramat framgick inte av TV 2:s rapportering under måndagen, men här kan du se bilder från händelsen. Samtidigt som aktionen mot Närings- och fiskeridepartementet pågick en rad andra protester i Oslo, bland annat med budskapet att oljeåldern är över och att samhället måste göra en grön omstart.

Du kanske även gillar detta