Relativt enkla ingrepp kan åstadkomma mycket förbättring för fiskar och ekologi, som här i Insjöbacken, Nacka..  Foto: Tobias Fränstam Relativt enkla ingrepp kan åstadkomma mycket förbättring för fiskar och ekologi, som här i Insjöbacken, Nacka..
Foto: Tobias Fränstam[/caption] " /> Vägtrummor byttes för fisken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Vägtrummor byttes för fisken
Relativt enkla ingrepp kan åstadkomma mycket förbättring för fiskar och ekologi, som här i Insjöbacken, Nacka..  Foto: Tobias Fränstam

Relativt enkla ingrepp kan åstadkomma mycket förbättring för fiskar och ekologi, som här i Insjöbacken, Nacka..
Foto: Tobias Fränstam

Sportfiskarna och Nacka kommun har åtgärdat två dåligt fungerande vägtrummor i Insjöbäcken på Värmdö.
Genom att vägtrummor placeras rätt kan man förbättra mycket för de svenska fiskbestånden. I Nacka har man nu åtgärdat en vandringshinder genom att byta två dåligt placerade vägtrummor mot en större vägtrumma som lagts djupare och utan lutning. Nu utgör den inget vandringshinder längre. I bäcken mellan Insjön och havsviken har dessutom grus och sten lagts för att underlätta fiskvandringen.
– Åtgärden kommer att gynna abborre, gädda och vitfisk som nu kan vandra upp för lek redan i vår. Även öring kan komma att leka i bäcken, lekgropar efter öring har tidigare setts i bäcken så med förbättrad lekbiotop kan det nu även bli öringlek till hösten, berättar Tobias Fränstam, fiskevårdsansvarig på Sportfiskarna Region Mälardalen.

Maria Ålander
Källa: Sportfiskarna

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta