Östersjölaxen skapar intresse i både Finland och Sverige. (Foto: Virve Sallisalmi) Östersjölaxen skapar intresse i både Finland och Sverige. (Foto: Virve Sallisalmi)[/caption] " /> Välbesökt laxkonferens | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Välbesökt laxkonferens
Östersjölaxen skapar intresse i både Finland och Sverige. (Foto: Virve Sallisalmi)

Östersjölaxen skapar intresse i både Finland och Sverige. (Foto: Virve Sallisalmi)

Sportfiskarna: Ett program med olika föredrag om bland annat sommarens laxsjukdomsutbrott och klimat- och gruvverksamhetens påverkan på Östersjölaxen lockade över 130 intresserade deltagare till Torneå.
Syftet med laxkonferensen i Torneå var att knyta kontakter och öka samarbetet mellan finska och svenska laxfiskeintresserade. Anordnande organisationer vill att fiskare på båda sidor om Östersjön ska dra lärdomar av varandra. Syftet är att bevara Östersjöns olika laxbestånd och konferensen skulle kunna bli inledningen till ett ökande samarbete mellan olika organisationer i Sverige och Finland.
– Det är stora förändringar på gång inom laxfiske på finska sidan av Torneälven, förra gången vi var på konferens i Torneå bedrevs en stor del av det finska kommersiella laxfisket med hjälp av långrev men nu är havsfisket förbjudet och Finland arbetar med en ny strategi för lax och havsöring, säger Glenn Douglas, Sportfiskarnas sakkunnige i laxfrågan.
Det flesta av publikens frågor rörde miljö- och vattenkvalité och därför var det bra med information från Norrbottens länsstyrelse angående gruvverksamhetens påverkan på fiskbestånd, samt information om vad som händer på dioxinfronten.

– Många nya idéer kom fram under konferensen i Torneå och redan nu planerar vi en träff i Norrbotten nästa år med havsöring som tema, berättar Glenn Douglas.
Konferensen anordnades av Salmon Committee of Bothnian Bay (SALCOM) som består av representanter från Kommunförbundet Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lapin Liitto, Närings trafik och miljöcentralen (Ely Keskus), Tornedalsrådet och Gränsälvskommissionen.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta