Just nu:
Annons

Nyheter

7 månader sedan Sverige Robert Westin
En ny rapport visar att Europas vandrande fiskarter har kollapsat. Foto: Robert Westin.
Vandringsfisk har minskat med 93 procent

En ny dyster rapport visar att vandrande fiskarter har minskat med 93 procent i Europa. Globalt är minskningen 76 procent.

Rapporten är framtagen av WWF, World Fish Migration Foundation, Zoological Society of London (ZSL), Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och The Nature Conservancy (TNC). Undersökningen är en dyster och skrämmande läsning.

Rapporten visar att Europa har betydlig fler vandringshinder i sina rinnande vatten än andra världsdelar. Anledningen är att vi människor förstört deras livsmiljöer med dammar, vattenkraftverk och att vi har fiskat mer än bestånden tål.

– Rapporten är tyvärr en väntad- och dyster läsning.  Vi måste öka takten med förbättringsåtgärder i våra rinnande vatten för att kunna rädda vissa lokala bestånd som snart kanske är borta, säger Christer Borg, generalsekreterare hos Älvräddarna, till Fiskejournalen.

En viktig anledning till att organisationerna tog fram rapporten var att man ville titta på hur utvecklingen har varit för arter som vandrar mellan söt- och saltvatten, till exempel lax, havsöring och ål.

Den visar att dessa arter har minskat med 93 procent i Europa och att minskningen globalt är 76 procent.

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta