McCauley beskriver förloppet på land och i havet med en illustration över hur de mänskliga aktiviteterna breder ut sig. Hela illustrationen finns i Science (se länk i artikel). McCauley beskriver förloppet på land och i havet med en illustration över hur de mänskliga aktiviteterna breder ut sig. Hela illustrationen finns i Science (se länk i artikel).[/caption] " /> Världens hav inför massutrotning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Världens hav inför massutrotning
McCauley beskriver förloppet på land och i havet med en illustration över hur de mänskliga aktiviteterna breder ut sig. Hela illustrationen finns i Science (se länk i artikel).

McCauley beskriver förloppet på land och i havet med en illustration över hur de mänskliga aktiviteterna breder ut sig. Hela illustrationen finns i Science (se länk i artikel).

En stor grupp forskare har analyserat data från många olika källor och ser en alarmerande utveckling i våra hav. Det går fortfarande att vända trenden, men det är bråttom!
– Om det fortsätter så här, står vi inför en massutrotning av havslevande arter, säger Douglas J. McCauley, ekolog på University of California, Santa Barbara.
Han har nyligen publicerat en artikel på ämnet i tidningen Science.
Men Douglas J. McCauley konstaterar att ännu finns det tid att vända utvecklingen. Jämfört med naturen på land, finns fortfarande stora volymer av orörda hav som kan hjälpa till att återskapa ekosystemet om vi bara ger det förutsättningarna.

Hoten handlar främst om utfiskningen, vilket inte bara minskar antalet fiskar som finns i havet, utan snedvrider hela ekosystem. Klimatförändringarna är också ett stort hot, som drabbar ännu hårdare när ekosystemen redan är rubbade och det inte finns den mångfald som behövs för att möta förändringar.
Historiskt har havets fauna klarat sig bättre än våra landlevande arter, där antalet utrotade arter sköt i höjden efter industrialiseringen. Nu sår vi inför samma förlopp i haven om inget görs.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta