[/caption] " /> Världens vattenexperter möts i Stockholm | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Världens vattenexperter möts i Stockholm

– En stor utmaning är hur vi ska kunna minska diffusa utsläpp från jordbruket och minska deras påverkan på vattenmiljön, i Sverige gäller det framförallt övergödningen i Östersjön, säger Thomas Johansson.

På söndag inleds World water week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor.
– Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.
För 22:a året i rad samlas experter, forskare, politiker och företagare från hela världen för att diskutera problem och möjligheter med jordens vattenresurser.
– Årets tema om vattenföroreningar som härrör från jordbruket berör Sverige i allra högsta grad, i och med övergödningen i Östersjön. Det är problem som måste åtgärdas, säger Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor vid HaV.
World Water Week arrangeras av Stockholm International Water Institute, SIWI, och lockar varje år cirka 2 400 deltagare. Den pågår från 26 – 31 augusti. Syftet är att konferensen ska vara ett forum för i stort sett alla frågor som rör vattensektorn.
Här kan du läsa mer. (Engelska)

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta