En världskonferens om fiskvägar har hållits i Holland i sommar. Sportfiskarna var på plats och blev inspirerade, men också oroade. " /> Världskonferens om fiskvägar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Sportfiskarnas Bengt Olsson och Linda Svensson var på plats i Groeningen. Nästa års konferens äger rum i Massachusetts, USA.
Världskonferens om fiskvägar

En världskonferens om fiskvägar har hållits i Holland i sommar. Sportfiskarna var på plats och blev inspirerade, men också oroade.
550 forskare, myndigheter, lärosäten, entreprenörer, ideella miljöorganisationer, sportfiskeorganisationer och andra branschaktörer med fiskvandring i fokus möttes i Groeningen i Holland. Tidigare har konferensen ”Fish passage” alltid hållits i Nordamerika.

Just i detta nu håller mänskligheten på att förstöra några av de rikaste ekosystemen i sötvatten.

Kunskapen om de tekniska lösningarna för fiskvandring finns, men förståelsen för vikten av de rinnande vattendragens ekologi är tyvärr bristfällig i hela världen. Just i detta nu håller mänskligheten på att förstöra några av de rikaste ekosystemen i sötvatten genom gigantiska dammprojekt i bland annat Amazonas och i Mekongfloden. Kanske kan ett forum som Fish Passage hjälpa till att sätta fokus på frågorna innan andra länder gör samma misstag som vi en gång redan gjort?
Linda Svensson, biolog och fiskevårdare på Sportfiskarna Region Mälardalen tog med sig sin nya kunskap från konferensen direkt hem och omsatte delar av den dinär hon nyligen rev ett dämme och byggde en naturlik fiskväg för främst asp i en torrfåra i Sävaån.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta