Björn Flörö-Larssen drog upp en lubb på 17,3 kilo i Trondheimsfjorden. Det är världsrekord, rapporterar sportfiskesajten hooked.no " /> Världsrekord på lubb | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
En nöjd Björn Flörö-Lrassen med sin världsrekordslubb på 17,3 kilo. Foto: Ndaros Kystmeitelag
Världsrekord på lubb

Björn Flörö-Larssen drog upp en lubb på 17,3 kilo i Trondheimsfjorden. Det är världsrekord, rapporterar sportfiskesajten hooked.no
Norska Björn, som bor i Trondheim, fiskar ofta i fjorden utanför med sin båt Black Pearl. Denna dag fiskade han efter blålånga och hade agnat två krokar strax ovanför botten där blålångan brukar gå.
– Jag kände att hugget var för piggt för att vara långa, så jag hoppades på en lubb över 12 kilo, vilket är specimenkravet i Norge, säger Björn till hooked.no.
— När jag väl såg fisken i ytan, förstod jag ändå inte hur stor den var.
Lubben vägdes in på 17,3 kilo, vilket är såväl norskt rekord som världsrekord. Lubb heter brosme på norska och är en torskartad fisk med en lång ryggfena. Det är en god matfisk, men har ett segt skinn som gör den svår att flå och rensa. Den lever djupt, ända ner till 1000 meters djup, vilket gör den svår att återutsätta oskadd.

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta