[/caption] " /> Värna gäddan på rätt sätt | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Mathias Arnham
Värna gäddan på rätt sätt

SeFF önskar strängare regler för att värna om gäddan. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen i Östergötland föreslår ett gäddfiskestopp i skärgården i april-maj. Förslaget grundar sig på en oro över gäddbestånden som kommer från yrkesfiskehåll.
För sportfisketurismen är förslaget förödande. Sveriges Fisketurismföretagare, SeFF, hävdar att det finns mycket effektivare åtgärder att ta till om man vill värna gäddan och menar att Länsstyrelsen inte bör lägga fram ett förslag som är grundat på ett tyckande från ett särintresse. Därmed bör förslaget omarbetas, anser man på SeFF.
April och maj är de viktigaste månaderna för sportfiskturism efter gädda. Fiskeguider, båtuthyrare, stugvärdar och redskapshandlare skulle därmed drabbas hårt av ett gäddfiskeförbud under dessa månader.

Strängare regler och fiskevård
Idag är sportfiske efter gädda begränsat till max tre fiskar per dag och gäddor mindre än 40 cm och större än 75 cm ska sättas tillbaka. Denna ”baglimit” menar Fisketuristföretagarna att man skulle kunna minska. Dessutom föreslår de avlysningar av lekvikar, gäddfabriker och ökad bevakning.
De påpekar också vikten av att införa motsvarande fiskeregler för passiva redskap, något som inte finns idag.
SeFF har nu sänt in en hemställan till Hav- och vattenmyndighet om samråd i frågan.

Läs SeFFs hela uttalande:
http://www.seff.org/pdf/remiss/gaddstopp.pdf

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta