Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Värre än vi trott

Sådan är den bistra sanningen om fiskbestånden i världshaven. Åtta av nio fiskebestånd är nu utfiskade.
Dessa uppgifter kommer fram i en studie som gjorts på universitetet i British Columbia i Kanada. Forskarna har jämfört hur mycket fisk det fanns i haven år 1900 med hur mycket fisk det finns i dag. Slutsatsen man drar är att det är mer katastrofalt än vi tidigare trott. Fiskehistorien i Europa beskrivs som en tragisk berättelse. Överexploatering har försvagat både fiskbestånden och de samhällen som är beroende av fisket.
Från vår egen horisont kan vi konstatera att denna tragiska berättelse bara fortsätter. EU:s vilja att stoppa överfisket är minimal och våra hemmahav, Skagerrak och Kattegatt, är de mest trålade haven i världen.
Anders Nicander

Det finns bara en bråkdel så mycket fisk i dag som för hundra år sedan. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta