älvräddarna lanserar kampanj Hjälp till att öka medlemsantalet i Älvräddarna.[/caption] " /> Värva älvräddare och vinn priser | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Värva älvräddare och vinn priser
älvräddarna lanserar kampanj

Hjälp till att öka medlemsantalet i Älvräddarna.

Älvräddarna gör enormt mycket för våra strömmande vatten och därmed för vårt fiske. Det bästa och enklaste sättet att hjälpa till är att bli medlem. Det ”kostar” fem minuter av din tid men ger Älvräddarna en ovärderlig hjälp rent ekonomiskt.
Älvräddarna drar nu igång en kampanj där den som värvar tre medlemmar får en luvtröja designad av Älvräddarna som tack för hjälpen (kostar 400 kronor i Älvräddarnas webbutik, ekologisk bomull förstås).
Dessutom vill Fiskejournalen hjälpa till! Ni som är riktigt snabba med att värva tre medlemmar till Älvräddarna (se länk nedan) kan bli de lyckliga som gratis kan följa med på Fiskejournalens fiskekryssning 7-8 november. Obs! Värva före 14 oktober för att ha en chans att hänge med på Fiskekryssningen.
Läs mer om Älvräddarnas kampanj på www.alvraddarna.se/kampanj

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta