En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin) En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin)[/caption] " /> Vattenfall förbättrade fiskväg i Dalälven | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vattenfall förbättrade fiskväg i Dalälven
En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin)

En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin)

Sportfiskarna rapporterar om ett fall där Vattenfall faktiskt självmant förbättrat en fiskväg i en dammanläggning.
Sportfiskarna: Vid en renovering av luckorna i dammen vid Bredforsen i Dalälven har Vattenfall nu byggt om en existerande men dåligt fungerande fiskväg så att även svagsimmande arter kan passera. Det blir nu möjligt för fisken nedströms dammen att vandra upp mot forsarna i Tyttbo. Det är ett bra första steg mot att öppna upp fiskens vandringsmöjligheter i Dalälven och därigenom förbättra förutsättningarna för både biologisk mångfald och sportfiske.
Det finns ett villkor om fiskväg genom Bredforsendammen. Länsstyrelsen i Uppsala bedömde dock att den ursprungliga fiskvägen från 1970-talet inte fungerade alls för svagsimmande arter och inte heller tillfredsställande för starksimmande arter som öring.
– Jag tog upp frågan om fiskvägens funktion med Vattenfall vid ett tillsynsmöte där vi diskuterade en kommande renovering av luckor i Bredforsendammen. Vattenfall anlitade sedan en konsult som gjorde samma bedömning som Länsstyrelsen. Efter lite diskussioner beslutade Vattenfall mycket glädjande att även fiskvägen skulle byggas om i samband med den planerade luckrenoveringen, berättar Daniel Melin, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Den av Vattenfall anlitade konsulten tog sedan fram ett förslag till ombyggnad av fiskvägen som lämnades in som en anmälan om vattenverksamhet tillsammans med den planerade luckrenoveringen. Länsstyrelsen godtog anmälan och arbetena slutfördes under november. Återstående arbete är eventuellt små justeringar av fiskvägen, intrimning av flöden och uppföljning av fiskvägens funktion.
– Vi nu ser fram emot att Vattenfall fortsätter med övriga kraftverk i Dalälven, Vattenfall har själva pekat ut Dalälven som det större vattendrag där de har kraftverk och där det finns störst potential för fiskvandring och återskapande av lek- och uppväxtområden. Detta stämmer även väl överens med HaV:s- och Energimyndighetens strategi för vattenkraften där Dalälven är en av de stora vattenkraftälvar där man ser potential och behov av att skapa fria vandringsvägar, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig för strömmande vatten på Sportfiskarna.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta