Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vattenfall på Sportfiskemässan

Vattenfall lanserar sportfiskesajt den 11 april.

Fiskejournalens monter på Sportfiskemässan fick i dag oväntat besök. Representanter från Vattenfall ville berätta om deras nya webbsatsning ”Fiske nära kraftverk”. Vi frågade givetvis om webbsidan kommer att förmedla vilka kraftverk som har fungerande fiskvägar. Svaret var minst sagt förvånande.
Den 11 april lanserar Vattenfall en ”Ny sajt för sportfiskare”. Under Sportfiskemässan i Kista passade representanter från företaget på att marknadsföra sin satsning. I den broschyr Vattenfall delade ut kan man läsa: ”Vattenfall har 92 vattenkraftverk längs flera av Sveriges älvar. Många populära fiskeplatser ligger längs älvar, i närheten av våra kraftverk.”
Vi frågade givetvis mässbesökaren Mikael Rytter från Vattenfall om webbplatsen kommer innehålla information om vilka kraftverk som har fungerande fiskvägar. Han tyckte det var en mycket god idé och tillade något förvånande:
– Ja, för om det inte finns någon fisktrappa är det ju ingen idé att fiska ovanför kraftverket.
Återstår att se om Vattenfall kommer förmedla antalet fungerande fiskvägar vid sina 92 kraftverk när webbplatsen lanseras.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 minuter sedan Sverige Anders Lundin
En massa fisk kan det bli vid massafabriker, om projektet faller väl ut. Foto: Rigel
Svenskt pilotprojekt: Massa fisk vid massafabriker?

Allt fler aktörer verkar anse att framtidens fiskodlingar ska bedrivas på land. Nu presenteras ett nytt koncept, där fiskodlingar ska utnyttja spillvärme från massabruk.

Det är företaget Big Akwa i Härnösand och dess ägare Hugo Wikström som meddelar att han satsar på ett pilotprojekt under 2021.
Tanken är att utnyttja spillvärmen från massabruk till att temperera vattnet i en närliggande, landbaserad fiskodling. Samtidigt kan det näringsrika vattnet från fisktankarna gå tillbaka till massabrukets bioreningsdammar, där det blir till föda för de mikroorganismer som används för att rena bioslam från produktionen. Dessutom renas vattnet och man undviker den skadliga effekt som konventionella fiskodlingar kan medföra på miljön, enligt beskrivningen av projektet.
– Mänskligheten står inför stora utmaningar vad gäller livsmedelsförsörjningen, och jag vill vara med och bidra till att den kan lösas på ett bra och effektivt sätt, säger Hugo Wikström i ett pressmeddelande.

Samarbetar med SCA
Dialog förs med SCA, och nu pågår aktiviteter för att hitta möjliga platser för ett pilotprojekt.
– Att odla fisk i anslutning till massabruk kan både ge näring till bioreningen och bli ett användningsområde för lågvärdig restvärme, som inte går att nyttja på så många andra sätt. Det är utmanande att i anslutning till ett massabruk hitta en lämplig plats för det utrymme som en fiskodling kräver, men faller bitarna på plats så skulle en intressant symbios kunna uppstå mellan Big Akwa och SCA, säger SCA:s innovationschef Magnus Viström i pressmeddelandet.

Du kanske även gillar detta