Christer Borg från Älvräddarna ger perspektiv på de svåra vattenkraftsfrågorna. Foto: Emma Milder
Christer Borg från Älvräddarna ger perspektiv på de svåra vattenkraftsfrågorna. Foto: Emma Milder[/caption]Säveåns Flugfiskesällskap och Älvräddarna arrangerar kvällen ”Vattenkraften förr nu och i framtiden” på Sjölyckan den 4 februari. " /> Vattenkraften förr, nu och i framtiden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Vattenkraften förr, nu och i framtiden

Christer Borg från Älvräddarna ger perspektiv på de svåra vattenkraftsfrågorna. Foto: Emma Milder


Christer Borg från Älvräddarna ger perspektiv på de svåra vattenkraftsfrågorna. Foto: Emma Milder

Säveåns Flugfiskesällskap och Älvräddarna arrangerar kvällen ”Vattenkraften förr nu och i framtiden” på Sjölyckan den 4 februari.
Som lax- och havsöringsfiskare är det viktigt att ha en väl grundad uppfattning om vattenkraft och dess påverkan på våra vattendrag. Vattenkraften är idag ett av de enskilt största hoten mot våra vandrande fiskar, men då frågan är komplex, gäller det att vara insatt för att kunna föra de vandrande fiskarnas talan.
På onsdag kommer Christer Borg från Älvräddana och Fiskevårdsnätverket i Göteborg att prata vattenkraft i Sportfiskarnas lokal, Sjölyckan i Skatås, Göteborg. Såväl ett historiskt perspektiv som nutid och framtid kommer att beröras. Föredraget är gratis och börjar klockan 19.00.

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta