[/caption] " /> Vattenkraftverk – en dödsfälla för laxen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vattenkraftverk – en dödsfälla för laxen

Den svenska laxen håller på att dö ut, men politikerna låter vattenkraft och överfiske stå i vägen för återhämtning av bestånden. (Foto: Svt)

Vattenkraften har hyllats för sina miljömässiga förtjänster. En förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Men det finns en baksida. För den svenska vildlaxen är kraftanläggningarna rena dödsfällorna. Enligt Svt:s Uppdrag granskning finns endast 100 fiskevägar i de 2100 kraftverk som finns i Sverige.
Nästan alla svenska älvar och åar är utbyggda för vattenkraft. Men enligt Svt:s Uppdrag granskning är det bara 100 av 2100 kraftverk som har en fungerade fiskväg för uppvandring – en väg som ger laxen och andra fiskar som ål och havsöring fri passage förbi anläggningarna.

Utan fiskväg kan laxen inte nå lekområdena uppströms kraftverket, och kan laxen inte leka (reproducera sig) riskerar älvens laxstam att dö ut – något som redan skett i många svenska älvar.
Och problemen blir ännu värre, av de få fiskvägar som finns i Östersjöälvarna är det enligt Uppdrag granskning bara en handfull fiskvägar som fungerar bra även för nedvandring. Så när laxungarna ska vandra ner för älven till havet, blir många av dem fiskfärs i kraftverkens turbiner.
– Jag tycker det är en skandal. Det som folk inte tänker på är att när vi får igång de här ekosystemen skulle det ge grunden för turistnäring i glesbygden, säger Christer Borg, ordförande i organisationen Älvräddarna.
Läs hela artikeln här.

På vår sida Engagera dig kan du läsa mer och skicka ett brev till Erlandsson med vårt webbformulär.
Missa inte tidigare notiser.
Titta på Svt:s Uppdrag granskning.
Morgan Fihn

 

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta