Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet. Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.[/caption] " /> "Vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
”Vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd”
Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.

Att få bedriva verksamhet för att man alltid gjort det är en mycket underlig anledning, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig om förslaget till ändrade vattenrättsliga regler.  HaV säger ja till generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport men vill gå längre än utredningen när det gäller begreppet ”urminnes hävd”.
– I stort är vi positiva och menar att de föreslagna ändringarna är mycket angelägna för att få till stånd relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer, säger Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
Utredningen ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69) föreslår att regeringen ska kunna meddela generella föreskrifter och föreskrifter om miljörapport för vattenverksamhet. Det är samma regler som redan idag gäller för miljöfarliga verksamheter.

Vidare föreslår utredningen även att de regler som idag gäller för miljöfarlig verksamhet om prövningens omfattning vid ändring och ändringstillstånd även ska gälla för vattenverksamhet. När det gäller möjligheten att tidsbegränsa tillstånd menar utredningen att Regeringen redan har möjligheten att reglera vilka verksamheter som ska tidsbegränsas, men att möjligheten inte har utnyttjats. HaV anser att huvudregeln ska vara att tillstånden tidsbegränsas och att det ska anges direkt i lagen.

Urminnes hävd – ett luddigt begrepp
Utredningen föreslår också att urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet även i fortsättningen ska gälla rättsligt i de delar som har prövats.
HaV menar att det är omöjligt att bevisa vad begreppet ”urminnes hävd” består av.
– Ingen annanstans i våra rättsregler finns rätten att bedriva verksamhet för att man alltid gjort det, särskilt inte för miljöfarlig verksamhet. Att behålla urminnes hävd rimmar illa med utredningens övriga förslag och vi menar att begreppet därför inte bör omfattas av den föreslagna lagregleringen, säger Anders Skarstedt.
Utredningen föreslår ett system med ny prövning enligt miljöbalken av äldre tillstånd och rättigheter. Systemet bygger på att länsstyrelserna ska besluta om att ägare av vattenkraftverk och dammar ska ansöka om ett nytt tillstånd. HaV bedömer att Länsstyrelsen behöver tillföras mer resurser för att utredningens förslag ska ge någon effekt. Ett alternativ, enligt HaV, hade varit att det direkt i lagtexten framgår att den som har ett tillstånd av en viss ålder eller enligt en viss lagstiftning senast ett visst datum ska ha lämnat in en ansökan om nytt tillstånd.
Här kan du läsa HaV:s yttrande över ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SoU 2013:69)

Missa inte tidigare notiser om vattenkraft.

 

Relaterad nyhet från din region
36 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Så här kan det se ut längs Mörrumsån om planerna går i lås. Illustration: Blekinge Tekniska högskola
Lyxig kastanläggning ska sätta Blekinge på kartan

En lyxig och unik kastanläggning vid Mörrumsån kan bli nästa satsning för att sätta sportfisket i Blekinge på kartan. En presenterad förstudie avslöjar stora planer, där förhoppningen är att locka främst unga sportfiskare.

Det är Svenska Castingförbundet som i samarbete med bland annat Mörrums Kronolaxfiske smider planer på en kastanläggning, som i sitt utförande ska vara unik i Europa.
Sedan tidigare har det funnits planer på att etablera en kastanläggning i Ronneby kommun, men nu verkar alltså satsningen hamna i Karlshamn kommun i stället, och troligtvis i anslutning till Mörrumsån.

”En kastpoolsanläggning kommer stärka redan befintliga erbjudanden och tillföra något nytt, helt unikt för Europa och Sverige. Genom att arrangera internationella event vid anläggningen kommer 100-tals ambassadörer att sprida ordet i hela världen, vilket kommer stärka regionens image och varumärke på ett trovärdigt sätt”, står det i förstudien.
Nästa steg är att hitta finansiering och ännu fler samarbetspartners.

Lockar andra grupper
Någon som håller tummarna för att anläggningen blir verklighet är Ida-Maria Rigoll på Mörrums Kronolaxfiske.
– Vi håller tummarna. Med en sådan här kastanläggning skulle vi kunna locka helt andra grupper och erbjuda nya paketlösningar. Det finns redan en liknande anläggning i San Francisco, Golden Gate, men den i Karlshamns kommun skulle bli unik för Europa, säger Ida-Maria Rigoll som nu hoppas att både kommunen och andra aktörer ska nappa på idén.

Du kanske även gillar detta