Elritsa[/caption] " /> Vattenprover från Jämtlab visar för högt pH | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Vattenprover från Jämtlab visar för högt pH
Elritsa

Den försurningskänsliga elritsan vill helst ha stabila pH-värden runt 7- 7,5. (Foto: Bengt Olsson)

Sportfiskarna:
Det mest anlitade laboratoriet för kalkeffektsuppföljning från landets länsstyrelser kan visa upp till 0,35 enheter för höga pH-värden. Med redan väldigt krympta marginaler för kalkningen kan detta innebära att pH-målen underskrids vid högflöden och att försurningskänsliga organismer därmed skadas.
Johan Alström på Miljöanalysenheten vid Länsstyrelsen i Västerbottens län hade lagt märke till att vattenproverna som analyserats vid Jämtlab visade misstänkt höga pH-värden i förhållande till alkalinitet. Vid kontroll i år med vattenprover tagna vid samma tillfälle men analyserade på SLU visade dessa prover på pH värden som låg omkring 0,2 pH enheter lägre. Överskattningen av pH i proverna från Jämtlab har visat sig variera från vad som kan anses försumbart upp till 0,35 pH-enheter som mest.
Skillnaden mellan laboratorierna beror sannolikt på att hanteringen vid Jämtlab orsakar en större avgång av kolsyra. På SLU sker analys av pH i ett slutet system. Vid Jämtlab används ett konventionellt förfarande där vattenproven hälls ur provflaskorna och analysen sker i öppna behållare. En jämförelse med äldre data visade att ungefär samma överskattning av pH förekom för vattenprober från länsstyrelsen i Västerbotten när vattenproven analyserades vid laboratoriet ALcontrol och på länsstyrelsens eget lab.

– pH är en besvärlig parameter att analysera. Provtagning, transport och hantering av vattenprover innebär en risk för avgång av kolsyra och därmed en överskattning av pH. Det viktiga nu är att samlade åtgärder vidtas så att alla länsstyrelser får en korrekt och enhetlig kalkeffektsuppföljning, säger Johan Ahlström.
pH är den viktigaste parametern för att bedöma hur djur och växter påverkas i försurade och kalkade vatten. De vattenkemiska målen vid kalkning anges till tre pH-nivåer i form av 5,6, 6,0 och 6,2. Målen är kopplade till de olika arter som kalkningen avser att skydda. Den försurningskänsliga laxen har exempelvis pH 6,0 som vattenkemiskt mål. Det räcker att pH-värdet sänks till kritiska nivåer vid ett tillfälle för att skador ska uppstå på försurningskänsliga organismer.
Överskattningen av pH är ett allvarligt problem. Ett pH-värde på 6,1 kan egentligen vara 5,9. Därmed kan en otillräcklig kalkning felaktigt tolkas som väl fungerande. Efter många års optimerande bedrivs kalkningen med små marginaler. pH vid högflöde är därmed anpassat för att ligga strax över pH-målet. Med utgångspunkt i överskattat pH i vattenprover kan det därmed vara ganska många kalkningar där pH-målet i praktiken underskrids.
Jämtlab i Östersund, som drivs av Länsstyrelsen i Jämtlands län, analyserar vattenprover för kalkeffektsuppföljning från 11 län. Jämtlab utför årligen omkring 15 000-16 000 analyser av vattenprover från omkring 5000 lokala provtagningspunkter.
– Vi är väl medvetna om problematiken med överskattade pH-värden i vattenprover. Vi ser gärna ett samlat grepp från Havs- och vattenmyndigheten för hur vi ska åtgärda problemet och minska riskerna för att pH-målen underskrids, säger Börje Granath, kvalitetsansvarig på Jämtlab.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta