Just nu:
Annons

Nyheter

4 månader sedan Sverige Anders Lundin
Hoppet finns att det ska börja forsa vatten i torrfåror igen. Här Blåsjöälven som det ser ut vid dammen i LillBlåsjön. Foto: Privat
Veckans tips: Få snabbt grepp om ”nappen”

Bakom kulisserna har nu den största miljöprövningen i svenska historien påbörjats, den så kallade ”nappen”. Det handlar om att den svenska vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor, vilket kommer att påverka det svenska sportfisket i stor utsträckning.

Den Nationella planen för överprövning av vattenkraften, även kallad ”nappen”, har knappt hunnit påbörjas innan den orsakat både protester och juridiska initiativ. Älvräddarna har exempelvis överklagat regeringens beslut om planen till Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom de anser att den står i direkt strid med EU-rätten.
Det första vattensystem som ska prövas är Ljungan, och utfallet där kan bli vägledande för hela den fortsatta planen. Rädslan finns hos miljövänner, sportfiskare och fiskevårdsområden att kraftverksbranschen i stor utsträckning ska slippa göra miljöåtgärder. Sportfiskarnas sakkunniga Christina Lindhagen har skrivit en sammanfattning om NAP på deras hemsida, som ni hittar här.

Även Sveriges Radios program Klotet har ägnat ett helt avsnitt åt just ”nappen”, där de reder ut begreppen och belyser situationen från både perspektiven. Vi uppmuntrar er att lyssna eftersom det ger en bra sammanfattning av förutsättningarna. Även Älvräddarna kommer tills tals. Här hör du programmet!

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta