Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Fiskejournalen
Vege å drabbad igen

Vegeån i nordvästra Skåne har än en gång drabbats av ett utsläpp i ett biflöde. Den här gången är det diesel som runnit ut i Möllebäcken i Billesholm.
Det var en av traktens fiskevårdare som upptäckte utsläppet i fredags kväll. Han larmade polisen och räddningstjänsten som lade ut länsor och lyckades begränsa skadorna. Utsläppet har spårats till en dagvattenbrunn på företaget Charkprodukters område, men det är inte helt klart hur utsläppet gått till. Även vid ett tidigare tillfälle i sommar läckte det ut diesel i Möllebäcken.
Under de senaste veckorna har Vege å och dess biflöden drabbats av flera utsläpp. Processvatten från Findus i Bjuv orsakade syrebrist och dödade fisk i Vege å och biflödet Boserupsbäcken. Nu har alltså biflödet Möllebäcken drabbats av ett dieselutsläpp.
Dieselolja är mycket giftigt och hade kunnat vara förödande när öringleken kommit igång om några veckor.
Läs mer om Vege å här.
Svenne Andersson

Sent i fredags kväll upptäcktes dieselutsläppet i Möllebäcken, ett biflöde till Vege å. (Foto: Fredrik Lundblad)

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta