Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Morgan Fihn
Verktyg för mångfald

Det som händer i skogsbäcken kommer förr eller senare ge effekter i haven. (Foto. Morgan Fihn)

Hänsynen till skogens vatten måste förbättras. Som en hjälp till alla aktiva skogsaktörer publiceras nu ett informationspaket, ”WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen”. Den ger tips och vägledning för de som planerar vattenhänsynen i skogen och konkreta åtgärder i fält.
– Att jobba för en bra vattenhänsyn i skogen blir allt viktigare för att ekosystemet ska må bra och ligger helt i linje med EUs ramdirektiv för vatten. Därför satsar vi nu på att informera kring de här frågorna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF.
De flesta vattendrag finns i skogen. Skogsvattnen hyser ett myller av liv. Allt vatten – våtmarkerna, älven och den lilla skogsbäcken – har stor betydelse för den omgivande skogen. På samma sätt är vattnets kvalitet och mångfald av växter och djur beroende av det omgivande skogslandskapet. Det som händer med vattnet i skogen kommer också förr eller senare att ge effekter i havet. Väl fungerande vatten är en förutsättning för den biologiska mångfalden och skogens tillväxt. Skogen formar vattnet och vattnet formar skogen.

För att öka kännedomen om skogsvattnets betydelse och den biologiska mångfalden har projektet tagit fram ett antal rapporter som ingår i ”WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen”. Materialet kan laddas ned här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
1 timme sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta