Medvetenheten hos konsumenterna har ökat, och driver i viss utsträckning fram bättre fångstmetoder och bättre kontroll. Foto: CC, WWF
Medvetenheten hos konsumenterna har ökat, och driver i viss utsträckning fram bättre fångstmetoder och bättre kontroll. Foto: CC, WWF[/caption]Idag kommer Fiskguiden 2015 – WWFs nya digitala upplaga av konsumentguiden för fisk och skaldjur. " /> Vilka får rött, grönt eller gult ljus? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Vilka får rött, grönt eller gult ljus?

Medvetenheten hos konsumenterna har ökat, och driver i viss utsträckning fram bättre fångstmetoder och bättre kontroll. Foto: CC, WWF


Medvetenheten hos konsumenterna har ökat, och driver i viss utsträckning fram bättre fångstmetoder och bättre kontroll. Foto: CC, WWF

Idag kommer Fiskguiden 2015 – WWFs nya digitala upplaga av konsumentguiden för fisk och skaldjur.
Vilka matfiskar får grönt, gult eller rött ljus i år? Det kommer att presenteras idag tisdag och just nu står ett uppbåd av journalister och fiskhandlare och väntar på besked.
Förra året gick debatten hög om bland annat nordhavsräkan som fick rött ljus, bland annat på grund av att det förekom utkast av småräkor samt att det brast i delar av förvaltningsplanen. I debattens spår har vissa åtgärder inom räkfisket att vidtas, så visst driver denna typ av märkning på utvecklingen.

Olika märkningar kan förvirra

Frågan om vilka fiskar vi kan äta med gott samvete är en av vår tids stora samhällsfrågor. Antalet miljöcertifierade fisk- och skaldjursarter har ökat under senare år i takt med konsumenternas ökade krav. Men att hålla ordning på vad de olika certifieringarna står för, är också en utmaning för konsumenten. Självklart poppar även oseriösa märkningar upp på marknaden, när vissa företag märker att de kan sälja mer med hjälp av en stämpel.
I Sverige rekommenderar WWF att välja KRAV och MSC-märkt.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta