Stora mörka siluettflugor med mycket "häng" i är melodin för köldstela gäddor i grumligt vatten. Klockan 20:00 ikväll släpps det nya avsnittet av Tie-TV där visar Niklaus Bauer från Fly-Dressing hur du binder din egen gäddmagnet. " /> WEBB-TV: Bind en grym siluettfluga med Bauer! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Mathias Arnham
Lär dig binda gäddflugor för vårfisket - Niklaus Bauer visar hur man gör. Klicka på filmen här nedan.
WEBB-TV: Bind en grym siluettfluga med Bauer!

Stora mörka siluettflugor med mycket ”häng” i är melodin för köldstela gäddor i grumligt vatten. Klockan 20:00 ikväll släpps det nya avsnittet av Tie-TV där visar Niklaus Bauer från Fly-Dressing hur du binder din egen gäddmagnet.
Stora mörka tubflugor ämnade att fiskas mycket långsamt kan vara hela hemligheten för att knäcka koden för det stundtals kluriga och lynniga vårfisket. Det är fortfarande kallt och grumligt i många vatten vilket påverkar gäddans jaktbeteende. Gäddflugfiskaren Niklaus Bauer har nyligen kommit hem från Holland där han lyckats snappa upp lite ny inspiration:
– Många Holländska gäddvatten är mycket grumliga vilket försvårar gäddfisket. För att trigga gäddan till hugg använder den holländska gäddeliten ofta en mörk fluga som ger en mycket tydlig silluett, gärna med en silvrig ”wiggletail” som reflekterar ljus genom vattenmassorna. En sådan fluga binder jag ikväll.

…använder den holländska gäddeliten ofta en mörk fluga som ger en mycket tydlig silluett.

I kvällens avsnitt av Tie-TV visar Niklaus hur du binder just en sådan fluga. Fram med städet och följ instruktionerna!

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta