Lär dig av de bästa på Fiskekryssningens workshops! I år kan du bland annat binda fjällflugor med Johan Klingberg. " /> Workshop med Johan Klingberg | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Workshop med Johan Klingberg

08_B_workshop_klinganLär dig av de bästa på Fiskekryssningens workshops! I år kan du bland annat binda fjällflugor med Johan Klingberg.
En av de mer kända flugfiskarna i Sverige är författaren, fotografen och redaktören Johan Klingberg. På Fiskekryssningen tar han med dig med till våra svenska fjällvatten under en workshop visar hur du binder de rätta fjällflugorna.
Alla workshops har begränsat antal deltagare och du måste föranmäla dig. Anmälningsformulär finns på Fiskekryssningen.se.
Tänk på att alla som deltar i en flugbindningsworkshop ska ha eget städ, svart bindtråd, sax och trådhållare med sig. Annat förbrukningsmaterial står Fiskekryssningen för.

Fiskekryssningen.se
Schema
BOKA HÄR eller ring 08-666 33 33

Relaterad nyhet från din region
18 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta