Många kryssningsfartyg fortsätter tömma sitt avloppsvatten i Östersjön. De stora operatörerna som TallinkSilja, Viking och Birka Cruises sköter sig dock. " /> WWF kollar kryssningstrafiken | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
TallinkSilja, som kör Fiskekryssningen på sitt frakt- och passagerarfartyg Galaxy, släpper inte ut sitt avloppsvatten i Östersjön. Det tas om hand på godkända reningsanläggningar i hamn.
WWF kollar kryssningstrafiken

Många kryssningsfartyg fortsätter tömma sitt avloppsvatten i Östersjön. De stora operatörerna som TallinkSilja, Viking och Birka Cruises sköter sig dock.
Bara några få av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, ”Skit inte i Östersjön”.

Skit inte i Östersjön!

WWF har under april och maj kontaktat ett 50-tal kryssnings- och färjerederier med anledning av WWFs initiativ ”Skit inte i Östersjön”. De fick frågan ”Kan ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön samt att avloppsvattnet antingen effektivt renas ombord eller i sin helhet lämnas vid särskilda mottagningsanordningar i hamn?” Enligt svaren hanterar bara ett fåtal sitt avloppsvatten på ett sätt som inte bidrar till övergödningen.
Se listan här.

 

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta