Fiskejournalen rapporterade nyligen om de dystra siffrorna av fisket längs den svenska västkusten. Men vad beror egentligen nedgången på? Ja, detta är minst sagt yrkesfiskare och sportfiskare oense om. " />
Annons
Yrkesfiskare och Sportfiskarna oense om Västkustfisket | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Ett isländskt företag ska ha mutat sig till fiskekvoter. Foto: Greenpeace
Yrkesfiskare och Sportfiskarna oense om Västkustfisket

Fiskejournalen rapporterade nyligen om de dystra siffrorna av fisket längs den svenska västkusten. Men vad beror egentligen nedgången på? Ja, detta är minst sagt yrkesfiskare och sportfiskare oense om.

Både organisationen Sportfiskarna och Bohuslänningen har följt upp SLU Aquas årliga rapport som sammanfattar fjolårets kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten. Den visar exempelvis att nivåerna av torsk och kolja i utsjön är de lägsta som registrerats sedan provtagningarna började.

Kristallklar konsekvens av överfiske, menar bland annat Sportfiskarna.

Nej, det handlar inte alls om överfiske, menar representanter för yrkesfiskarna.

I Bohuslänningen säger nämligen ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Peter Ronelöv Olsson, att det beror på klimatet.

– Det beror på att det är för varmt i både Skagerrak och Kattegatt. Då flyr fisken, för att komma tillbaka när och om temperaturen blir rätt igen, säger Ronelöv Olsson i Bohuslänningen.

Han håller visserligen med om att fiskebestånden minskat, men att det alltså inte bottnar i överfiske.

Denna slutsats har fått representanter för Sportfiskarna att se rött, och de menar att uttalandet från SFPO är mycket anmärkningsvärt i flera avseenden.

”Hur SFPO:s medlemmar och andra yrkesfiskeorganisationer ställer sig till uttalandet är inte känt, men det är allmän kännedom att decennier med kvotbeslut långt över den vetenskapliga rådgivningen inneburit ett historiskt överutnyttjande av de flesta av våra gemensamma fiskresurser, där överfiske som biologisk term innebär att man fiskar mer än vad beståndet tål. Kvoterna fastställs genom politiska beslut och är därför i huvudsak en konsekvens av politisk ovilja, inte av enskilda yrkesfiskares handlande. Tvärtom har det politiskt beslutade överfisket inneburit en dramatisk nedgång av både fiskbestånd och antalet verksamma yrkesfiskare”, skriver Sportfiskarna på sin hemsida.

Hela skrivelsen kan du läsa här!

Läs om tjuvfiske på Fiskejournalen:

Stort tillslag – både fisk och säl hittades i olagliga nät

 

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.
Regeringens beslut om vattenkraften överklagas

Älvräddarna hade förhoppningen att den nationella planen för nya miljövillkor inom vattenkraften skulle bli det stora trendbrottet. Det blev det inte alls – anser Älvräddarna. I stället överklagar de nu Regeringens beslut att anta planen.

Organisationen anser att den nationella planen för omprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Med anledning av detta överklagas nu regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

”Enligt ramdirektivet för vatten ska unionens vattenförekomster uppnå så kallad god ekologisk status senast 2027. Enligt regeringsbeslutet ska de sista omprövningarna påbörjas först 2037. Med ett inriktningsmål om att max 1,5 terawattimmar ska avsättas för miljöskyddsåtgärder och därtill ett krav riktat till vattenmyndigheterna att alla ramdirektivets möjligheter till undantag från kravet på god ekologisk status ska användas, blir det inte möjligt för Sverige att leva upp till ramvattendirektivets krav”, framgår det av Älvräddarnas ansökan.

Vilka är då Älvräddarnas förhoppningar om att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva fallet?
– Vi utgår från att HFD har den juridiska integritet som krävs för att se regeringsbeslutets brister, säger Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg till Fiskejournalen.

Du kanske även gillar detta