toskfiske[/caption] " /> Yrkesfiskare: Sänk torskkvoten! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Yrkesfiskare: Sänk torskkvoten!
toskfiske

Torskfiskekvoten har höjts kraftigt de senaste åren, så kraftigt att man förra året inte lyckades fånga alls så mycket torsk som man fick. (Foto: SVT)

Torskfiskare från Österlen tror inte på de forskarrapporter som pekar på att torsken är på väg att återhämta sig. SVT Sydnytt rapporterar i dag att de lokala yrkesfiskarna vill sänka kvoterna i stället för att höja.
Olle Viberg  är ordförande för yrkesfiskarna på Österlen och han tror inte på de siffror som presenteras. Såhär säger han till SVT:
– Diagrammen pekar uppåt, men vi yrkesfiskare förstår inte det. Vi säger höj inte kvoten, sänk istället.
Till i år gjordes en liten minskning med nio procent tillbaka till den nivån som var för två år sedan – lite drygt 60 000 ton. Men Olle Viberg tycker inte att det räcker.
– Kvoterna har visserligen minskat något, men att ”det är en piss i Mississippi”.
Johan Stål är utredare på Havs- och vattenmyndigheten och han säger såhär om torskfiskarnas oro.

– När kvoten sattes i höstas var den nog korrekt, men med tanke på vad vi vet nu så kanske den är för hög, det får vi utreda.
Läs mer här och titta på tv-inslaget här nedan.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta