Älvräddarna polisanmäler Gävle Kraftvärme AB

– Det är svårt att se några ursäkter för dessa överträdelser, och att de sker betyder att Gävle Kraftvärme AB under lång tid inte tagit sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.

– Det är svårt att se några ursäkter för dessa överträdelser, och att de sker betyder att Gävle Kraftvärme AB under lång tid inte tagit sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.

Älvräddarnas Samorganisation har polisanmält Gävle Kraftvärme AB för miljöbrott i Gavleån vid Strömdalens kraftverk. Bolaget har skyldighet att uppfylla de villkor som gäller för verksamhetens drift. I Strömdalen ska en så kallad ålyngelledare finnas på plats för att säkerställa ålens vidare vandring till Storsjön. Ålen är akut utrotningshotad och villkoret om ålyngelledare har inte följts på minst 20 år.
– Miljöbrott kan leda till böter eller fängelse i högst två år säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna i ett pressmeddelande.
Vattenkraft påverkar biologisk mångfald på ett mycket betydande sätt. Därför är vattenverksamheter som vattenkraft tillståndspliktiga, och dessa åläggs att följa de villkor som myndigheter utfärdar för att minska de oundvikliga skador som vattenkraft alltid orsakar miljön.
– Vi ser det som mycket allvarligt att Gävle Kraftvärme AB inte följer de villkor som är grundvalen för tillåtligheten i deras verksamhet vid Strömdalens kraftverk säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
En av de viktigaste orsakerna till ålens akut hotade ställning är de vandringshinder som dammarna utgör. Ålen måste ha möjlighet att komma upp till Storsjön som är ett uppväxtområde för arten och villkorsbrottet innebär att generationer av ål inte har haft chans att växa till sig för att sedan ta sig till Sargassohavet för fortplantning. Ålyngelledare är en skyddsåtgärd som tillkommit just för att överbrygga dessa vandringshinder och deras påverkan på artens status.
Därför ser Älvräddarna på överträdelserna av villkoren för Strömdalen som mycket alarmerande.
– Det är svårt att se några ursäkter för dessa överträdelser, och att de sker betyder att Gävle Kraftvärme AB under lång tid inte tagit sitt miljöansvar på allvar, menar Christer Borg.
Älvräddarna är väl medvetna om det projekt som pågår för att åtgärda hela Gavleåns vandringsproblem för fisk och förutsätter att lösningar presenteras även för Strömdalens kraftverk. Men att brottet pågått så länge och dessutom kraftigt minskar möjligheterna för en utrotningshotad art gör att en polisanmälan är viktig, inte minst för att lyfta frågan om vattenkraftsbranschens ansvar för dessa arter.

Läs fler notiser om vattenkraft.

Annons
AKTUELLT

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!