Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2020-01-03

Vi åtar oss att skydda våra webbplatsbesökares integritet och den här policyn beskriver hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår hemsida och samtycka till denna policy, samtycker du också till vår användning av cookies enligt villkoren i denna policy.

(1) Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter:

 • (a)information om din dator, besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsarens typ och version, operativsystem, länkkälla, längden på besök, sidvisningar, webbplatsnavigering).
 • (b)information om alla transaktioner som genomförs mellan dig och oss på eller i relation till denna webbplats, inklusive uppgifter om inköp som du gör av våra varor eller tjänster.
 • (c)information som du lämnar till oss vid registrering;
 • (d)information som du lämnar till oss för att prenumerera på våra webbplatstjänster, e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev;
 • (e)eventuell annan information som du väljer att skicka till oss

(2) Cookies

En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare och lagras i webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren.

Vi använder "sessionscookies" och "permanenta cookies” på webbplatsen. Vi använder sessionscookies för att hålla koll på dig medan du navigerar på webbplatsen. Vi använder permanenta cookies för att möjliggöra för vår hemsida att känna igen dig när du besöker den.

Session-cookies raderas från din dator när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies är lagrade på datorn tills de tas bort, eller tills de når ett särskilt angivet utgångsdatum.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatsen. Google Analytics genererar statistik och annan information om webbplatsanvändningen med hjälp av cookies som sparas på användarnas datorer. Den information som genereras kring vår hemsida används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google lagrar denna information. Google´s sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/privacypolicy.html.

Våra annonsörer/betalningstjänsteleverantörer kan också sända dig cookies.

Läs mer om de specifika cookies Fiskejournalen använder sig utav samt hur dessa kan inaktiveras här.

(4) Användning av personlig information

Den personliga information som kommer oss tillhanda via denna webbplats kommer endast att användas för de ändamål som finns angivna i denna sekretesspolicy eller på relevanta platser på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information till:

 • (a)att administrera webbplatsen;
 • (b)skicka varor som köpts via hemsida, samt leverera tjänster som köpts via webbplatsen
 • (c)skicka rapporter och fakturor till dig, samt få betalt;
 • (d)skicka allmän (icke-marknadsföringsrelaterad) kommersiell kommunikation.
 • (e)skicka e-postmeddelanden som du uttryckligen har begärt;
 • (f) skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringsrelaterad kommunikation rörande vår verksamhet eller verksamhet hos noggrant utvalda tredje parter vilken vi tror kan vara av intresse för dig via post eller, där du uttryckligen samtyckt till detta, genom e-post eller dylikt (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar marknadsföringsrelaterad kommunikation);
 • (g) skicka förfrågan om att lämna kundomdömen.
 • (h)förse tredje part med statistisk information om våra användare –denna information används dock inte för att identifiera enskilda användare;
 • (i)hantera förfrågningar och klagomål mellan dig och webbplatsen.
 • (j) skicka e-postmeddelande med din kvarglömda varukorg.

Då du skickar in personuppgifter för publicering på vår hemsida, kommer vi endast att publicera eller på andra sätt använda denna information i enlighet med den överenskommelse du gör med oss.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, lämna din personliga information till någon tredje part för direkt marknadsföring.

(5) Ändamål, rättslig grund och lagringstid för personuppgiftsbehandling

Nedan följer en sammanställning på ändamålen med sparandet utav personuppgifter och vilken rättslig grund som ger oss rätten att spara datan samt vilken lagringstid som är satt.

 • (a) Ändamål: För att administrera, leverera och tillhandahålla varor och tjänster samt eventuell kundtjänst support. Uppfylla garantiåtaganden. Rättslig grund: Fullgörande av avtal Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, födelsedatum, orderhistorik och betalningsalternativ. Lagringstid: 2 kalenderår efter genomfört köp.
 • (b) Ändamål: För att upprätthålla aktuella lagkrav såsom bokföringsskyldigheten i bokföringslagen eller för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga krav som riktas mot oss. Rättslig grund: Rättsliga förpliktelser enligt lag eller intresseavvägning avseende försvara oss mot eventuella rättsliga krav. Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post och orderhistorik. Lagringstid: 7 år enligt bokföringslagen.
 • (c) Ändamål: Marknadsföra oss via e-post, telefon, sms och traditionell post. Rättslig grund: Intresseavvägning. Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderhistorik och födelsedatum. Lagringstid: Tre kalenderår efter senast genomförda köp.
 • (d) Ändamål: Generell administration och tillhandahållande av kundkonto hos oss, (”mina sidor”) Rättslig grund: För ingående och fullgörande av avtal, alternativt intresseavvägning. Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderhistorik. Lagringstid: Tills kontot är avslutat.

(6) Upplysningar

Vi kan avslöja information om dig till någon av våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som rimligen krävs för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi avslöja personlig information:

 • (a)i den utsträckning som vi är skyldiga att göra enligt lag;
 • (b) i samband med alla rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden;
 • (c)för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).
 •  
 • (d)till köparen (eller blivande köpare) av affärsverksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och
 •  
 • (e)till någon person som vi rimligen anser kan ansöka till domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen och där det vi finner det sannolikt att sådan domstol eller myndighet skulle godkänna utlämnande av den personliga informationen. Vi kommer endast att utlämna din information till tredje part i enlighet med det som föreskrivs i denna integritetspolicy.

(7) Internationella överföringar av uppgifter

Uppgifter som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan de länder där vi verkar för att möjliggöra användning av informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Information som du lämnar kan överföras till länder som inte har dataskyddslagar likvärdiga med dem som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du samtycker uttryckligen till sådana överföringar av personuppgifter.

(8) Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi lagrar alla personuppgifter som du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner du gör till eller från oss krypteras genom SSL-teknologi. Naturligtvis är dataöverföring över internet osäkert till sin natur, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användardetaljer konfidentiella. Vi kommer inte be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på webbplatsen).

(9) Ändringar i policyn

Vi kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kan också meddela er om ändringar i vår integritetspolicy via e-post.

(10) Dina rättigheter

Du kan begära att vi förser dig med all personlig information vi har kring dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att kräva: (a)tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål kan vi vanligtvis acceptera en fotokopia av ditt pass vidimerat av en advokat eller bank samt ett originalexemplar av en räkning som visar din aktuella adress). Vi kan undanhålla sådan personlig information i den utsträckning som tillåts enligt lag. Du kan när som helst begära att vi inte använder dina personuppgifter för marknadsföring via e-post. I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen godkänna en överenskommelse kring detta i förväg, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan även begära att vi tar bort den personliga information vi har kring dig.  Endast information som vi är skyldiga genom lag att spara kommer att behållas. 

(11) Tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicy och praxis för tredje parts webbplatser.

(12) Uppdatering av information

Vänligen kontakta oss om den personliga information vi har kring dig måste korrigeras eller uppdateras.

(13) Kontakt

Om du har några frågor kring denna sekretesspolicy eller vår behandling av din personliga information, kontakta oss via webbformulär eller via post till Jakt & fiskejournalen Docu AB, Hedeforsvägen 9, 443 61 Stenkullen.

Kontaktinformation
Jakt & Fiskejournalen Sverige AB
Hedeforsvägen 9
443 61 Stenkullen
Support@butik.fiskejournalen.se
559201-7056