Annons
Annons

”Fiskeregleringar på Bratten drabbar sportfisket”

Annons
Sportfiske på Bratten

Sportfisket ute på Bratten kan bara bedrivas i gynnsamt väder. (Foto: Markus Lundgren)

Förslaget på fiskeregleringar för djuphavsområdet Bratten har nu varit ute på remiss.  Enligt Sportfiskarna innebär förslaget att sportfisket på högst tveksamma grunder riskerar förlora stora och mycket viktiga områden.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har haft till uppdrag att se över fiskeregleringarna i Natura 2000-området Bratten, ett djuphavsområde i Skagerrak på svenska Västkusten. Bakgrunden är den skada som olika typer av fiskeredskap kan ha på de utpekade naturvärdena i området. Syftet är att de höga biologiska värdena ska ha en så kallad gynnsam bevarandestatus. I remissunderlaget anges även minskat fisketryck på utpekade fiskarter samt Sveriges åtaganden inom OSPAR som syfte med fiskeregleringarna.
Sportfiskarna blev i ett tidigt stadie inbjudna till dialog och har sedan sommaren 2012 varit inblandade i processen. Förbundet har bland annat kunnat bidra med utpekandet av vilka områden som är viktiga för sportfisket, hur stort fisketrycket är i området samt data kopplat till Sportfiskarnas så kallade Storfiskregister, som är den enda tillförlitliga fångststatistik tillgänglig för sportfisket på Bratten. På detta sätt har flertalet frågetecken och enstaka felaktigheter kunnat rätas ut. Sammantaget har länsstyrelsen skött processen mycket bra, med fortlöpande dialog, många möten och en större workshop under det senaste året. Trots detta finns brister i det framtagna förslaget på fiskeregleringar, som alltför lättvindigt begränsar sportfiskets tillgänglighet till området.
I nuvarande förslag till bestämmelser för området nämns att sportfiskets fångster rapporteras in på ett bättre sätt, vilket förbundet tidigare sagt sig kunna samordna. Vad gäller förslaget gällande krav på AIS-sändare, vilket möjliggör övervakning och utvärdering av fisketrycket i området, anser Sportfiskarna att man mer noga måste se över kostnadsfrågan för den enskilde sportfiskaren innan ett sådant beslut tas. Mest allvarligt i nuvarande förslag är dock att större delen av Brattens ravinsystem helt stängs för sportfiske, med hänvisning till den potentiella risk till påverkan som sportfisket anses kunna ha på områdets höga naturvärden. Kriterierna för att en art ska anses ha en gynnsam bevarandestatus – alltså att antalet inte minskar, det naturliga utbredningsområdet inte minskar och att det kommer att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för arten att finnas kvar i – kan därmed rimligtvis inte anses överskridas, vare sig för fisk eller andra utpekade naturvärden. Inskränkningarna mot sportfiskets tillgänglighet till området måste därmed ses som oproportionerliga.
– Man har uppenbarligen inte haft en tillräcklig kunskap om olika fiskemetoders påverkansgrad. Det måste finnas en proportionalitet vad gäller de framtagna förslagen på fiskeregleringar kopplat till påverkansgraden av de olika fiskeredskapen, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström.

Unik miljö
Sportfisket på Bratten är helt unikt ur ett nationellt perspektiv. Dålig förvaltning och en överdimensionerad fiskeflotta har orsakat ett totalt haveri för det kustnära fisket, där många bestånd helt utrotats under de senaste decennierna. Det unika ravinsystemet på Bratten kan dock fortfarande bjuda på det fiske som fanns kustnära för 30-40 år sedan. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att spöfiska i det unika djuphavsområdet, som är en sista utpost för det svenska sportfisket. Sedan 1998 har Bratten svarat för svenska rekord på nio fiskarter, varav flera står sig än idag. Området ligger långt ut till havs och sportfisket är helt begränsat till perioder med svaga vindar, vilket gör att fisketrycket anses vara mycket lågt.
Under processen har det antytts både att fisketrycket och påverkan på områdets höga naturvärden varit högt. Ansamlingar av linor och skador på områdets hornkoraller har härletts till sportfisket, vilket visat sig vara helt felaktigt. När Sportfiskarna gick igenom tillgängliga undervattensfilmer konstaterades att de rester av fiskeredskap som visas med stor sannolikhet härrör från andra verksamheter än sportfiske.
– Det är enligt vår uppfattning inte vare sig rimligt eller troligt att finna skador av sådan omfattning förorsakade av sportfisketackel. I själva verket finns ingenting i underlaget som på något sätt styrker påståendena om skadlig inverkan från sportfisket, vilket jag tycker är anmärkningsvärt, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Anders Karlsson.
I det aktuella förslaget tas viss hänsyn till sportfisket genom en zonering där vissa områden fredas från yrkesfiske, men där sportfiske fortsatt blir tillåtet. Totalt sett förlorar yrkesfisket 5,6 % av den yta som trålas idag, medan sportfisket förlorar det tiodubbla sett till tillgängliga positioner. Detta hänger dock ihop med att sportfisket i stor utsträckning sker i direkt anslutning till ravinsystemet där de miljöer och arter som anses skyddsvärda finns. Detta trots att det alltså inte finns något som på sakliga grunder styrker påståendena om att sportfisket skulle ha en påverkan på områdets höga naturvärden.
– I nuläget jämförs sportfiskets potentiella påverkan med den dokumenterade påverkan som exempelvis bottentrålningen genererar. Det verkar helt enkelt inte ha skett en rimlighetsbedömning i ärendet, säger Markus Lundgren, biolog på Sportfiskarna.

Läs förslaget på fiskeregleringar här.
Läs Sportfiskarnas remissvar här.

LÄS OCKSÅ

Annons
11 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Innan förslaget klubbas igenom bör man kolla sportfiskarnas ”fisketryck” genom att göra en undersökning i varje fiskeklubb hur mycket medlemmarna fiskar i området och vilka arter som det fiskas på. För jag tror knappast någon som inte är med i någon klubb fiskar därute.

 • Kan med stor säkerhet säga att det är under 100 personer som regelbundet fiskar där i från Sverige och dessa är ju de som syns mest i fiskepressen, och att dessa skulle få ge upp Bratten kan jag inte se som något anmärkningsvärt. Vi sportfiskare måste faktiskt dra vårt strå till stacken med även om nu utredningen baseras på felaktigheter!

 • Jag måste nog hålla med föregående. Vi sportfiskare bör visa på trovärdighet och också avstå från vissa vatten.
  Kan någon som vet säga ifall vår organisation Sportfiskarna, i första hand prioriterar miljö eller rätten till fiske. I många fall går dessa självklart hand i hand, men om de måste välja, vilket blir det?

 • Nu är det ju så att sportfiskarna alltid får backa. Föregå med gott exempel osv. Skulle vi backa från att fiska från Bratten har vi f-n i mig backat av banan fullständigt. Backar vi här har vi inga fiskeplatser kvar som är något att ha. Ge mig några fiskeplatser (förutom Öresund) där du kan få fisk över 10kg där du har svensk utgångshamn !?

 • Det som är bra med förslaget är att man vill skydda den känsliga miljön på Bratten. Det tragiska är att man i princip likställer sportfiskets påverkan med yrkesfisket. Man väger inte heller in flertalet av de påpekande som Sportfiskarna gjort angående sportfisket förutsättningar och påverkan på miljön. Läs gärna igenom förslaget och remissvaret.

 • Bratten är det sista området på Västkusten där sportfiskare inom ”rimligt” avstånd (25 distans) fortfarande kan ha ett bra fiske efter stor fisk. Detta pga av yrkesfiskets härjningar. Tar man bort Bratten tar man också bort en stor del av den exponering som fortfarande gör Västkustfisket intressant. 10-gradarn ligger uppåt Langesund, 50 distans…

 • Det finns en bra jämförelse om detta som jag använt. Yrkesfiskarna som orsakat denna utfiskning med sina brutala redskap som trålar och ringnotar mm. De får fortsätta att fiska på våran gemensamma resurs dvs fisken i havet som till hör svenska folket inte några hundra giriga yrkesfiskare. Medan vi som sportfiskar och som knappast påverkat bestånde

 • Nu ska anstå och helst utestängas från allt fiske. Ta jämförelsen att en lag kommer att ni får inte slå era barn. Men ni som alltid slagit era barn får fortsätta. Så blir ju resultatet de som fiskat ut fisken får fortsätta men sportfiskarna får avstå. Snacka om rutten politik. Bo Hall

 • Om man inför en lag om att man inte får slå sina barn. Men ni som alltid slagit era barn får fortsätta med det. Dvs yrkesfiskarna fiskar ut hela bestånd och när det sista som finns ska räddas då ska sportfiskarna vara med och avstå medan yrkesfiskarna for fortsätta i lagom skala. Snacka om rutten politik. Bo

Annons
AKTUELLT

Här är Christians sjuka gäddtrippel

Han var nöjd med fisketuren efter att han lyckades bärga sin första tiokilosgädda. Men det skulle komma mer för Christian Berger – mycket mer. Första hugget kom redan efter tio kast. En gädda på 10,15 kilo fördelade på 120 centimeter. Men fiskelyckan var inte slut där. Efter en halvtimme smällde det till igen – och

Rolf Nylinder till Fiskekryssningen

Den flugfiskande filmaren och äventyraren Rolf Nylinder har rest jorden runt de senaste åren och bara fiskat och filmat. På Fiskekryssningen berättar och visar han spännande ögonblick från sina äventyr på Kamtchatka. Rolf är äventyraren, filmaren, snowboardåkaren och flugfiskaren som inte låter sig inordnas i något fack. Rolf har spenderat långa perioder vid de mest exotiska

Nya Minn Kota i-Pilot imponerar

Minn Kota tar i-Pilot ytterligare en nivå med nyutvecklad Spot-Lock, elektronisk ankring och nya fjärrkontroller med Bluetooth. Fiskejournalen har kommit över ett exemplar av motorn och kan inte göra annat än att ge den tumme upp. Minn Kota förändrade sportfisket år 2010 med introduktionen av det GPS baserade i-Pilot systemet. Möjligheten med GPS-styrd elektronisk ankring

Se hur de flygbombar sjöar – med fisk

Det här ger begreppet flygfisk en helt annan innebörd. Se hur tusentals fiskar släpps ut – från ett flygplan. Det är i Utah som man fyller på svårt belägna sjöar, som inte går att ta sig till med lastbilar, med hjälp av flyg. Enligt Insider så släpper planen ett tusental fiskar i varje överflygningen och

Uppmaningen: Hjälp till att fånga sjuk lax och öring

Sportfiskarna skickar ut en uppmaning om att de behöver hjälp med att fånga öring och lax runt Stockholms innerstad. Det eftersom fiskarterna i området har drabbats av svampangrepp. – Hösten 2016 har varit extra torr och mild. Svampangreppen sker ofta i temperaturer kring tio-tolv grader. Ofta är det inget allvarligt. Men vi vill utesluta att

Brutala tjuvfiskare lämnar stora blodpölar efter sig

På morgnarna hittas stora blodpölar som vittnar om tjuvfisket i Dalälven i Älvkarlebytrakten. Det berättar Janne Olsson vid föreningen Älvkarleby sportfiske för SVT Uppsala. – Det har blivit mycket värre de senaste två åren. Det är snarlikt på katastrof, säger Janne Olsson till SVT. Problemet är, enligt artikeln, störst under juli, augusti och september och

Ny interaktiv sportfiskeblogg

Fiskejournalens medarbetare Joakim Åberg bjuder på fisketips, gör-det-själv och stora fiskar i bloggen Gifflar & Gummi. Fiskejournalen har sedan starten 1974 varit övertygad om att man som sportfiskare hela tiden vill lära sig mer ämnet, dels för att vidga hobbyn i sig men även för att komma närmare drömfångsten. Bloggen Gifflar & Gummi går helt

Ny film visar läget i Hanöbukten: ”Är en katastrof”

Hanöbukten mår mycket dåligt och föroreningar spys ut i vattnet. Nu visar en ny film exakt hur illa det ser ut – under ytan. Det är föreningen Swedish cost and sea center (SCSC) som har dykt ner och filmat bottnen på Hanöbukten, en del av Östersjön utanför Skånes östkust och Blekinges sydkust. Och det är

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons