”Försurade fjäll måste kalkas mera”

Många fjällområden måste fortsatt kalkas enligt länsstyrelsen i Jämtlands län. (Foto: Bengt Olsson)

Många fjällområden måste fortsatt kalkas enligt länsstyrelsen i Jämtlands län. (Foto: Bengt Olsson)

Länsstyrelsen i Jämtlands län kämpar för att behålla kalkningen i många vattendrag i länets fjällområden. Det uppger Sportfiskarna i ett pressmeddelande.
– Kalkningen måste upprätthållas för att undvika biologiska skador på bottenfauna och öring i exempelvis Henan, Aloppan, Oxsjöån, Röjan, Tjåurenjukke och Flesån. Det nuvarande nedfallet av svavel är fortfarande mer än vad de här karga fjällmiljöerna tål. På hög höjd uppgår nedfallet till 2-3.5 kilo per hektar och år enligt de årliga mätningarna som ingår i Krondroppsövervakningen. Men uppstickande fjäll kan troligen fånga upp betydligt mer svavel. Vi har även många vattendrag som saknar sjöar i vattensystemet, det finns då ingenting som buffrar mot försurningen, säger Tommy Dadell, kalkhandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Havs- och Vattenmyndigheten kom nyligen med en rapport om länsstyrelsernas kalkning, ”Kvalitet och kalkbehov inom kalkningsverksamheten” rapporten granskar länens regionala åtgärdsplaner och redovisar de brister som man funnit. Jämtlands län pekas ut som ett av de län där kalkningen kan effektiviseras, många kalkningar kan avslutas och ett tidigare, enligt den nuvarande kalkhandboken för högt pH-mål, pH6,0,används fortfarande i kalkningsverksamheten på många vatten. Enligt rapporten behövs förbättringar i omkring 35 % av åtgärdsområdena i Jämtlands län. Ett exempel på kalkningar som bedöms som möjligt att avsluta är Anån. Räknat i procent finns enligt HaV även den största besparingspotentialen i Jämtlands län som vid minnivå kan minska kalkförbrukningen med 60 % jämfört med ansökan 2013. Jämtlands län vill sprida minst 4100 ton kalk per år utifrån nuvarande pH-mål. HaV:s rapport tar dock inte hänsyn till försurningsstatusen i länen utan tittar bara på hur effektivt länen kalkar i förhållande till sina uppställda pH-mål och sina åtgärsplaner.
– Vi är inte ense med HaV i deras bedömning. Om vi minskar kalkvolymerna enligt HaV:s direktiv kommer många vattendrag i många fjällområden att få tydligt minskade fiskbestånd. Vi har de senaste åren sett en försämring av statusen i flera vattendrag i bland annat Bergs- och Härjedalens kommun, men även i Sösjö- och Offerdalsfjällen i Kall- och Krokoms kommun, detta belagt via elfisken. Vi ser kalkningen som nödvändig för att skydda biologiska värden. Vi vill inte dra ner på kalkningen utan snarare öka den, kommenterar Tommy Dadell.

Ska skydda biologisk mångfald
Jämtlands län har inte redovisat det så kallade delta-pH (ΔpH) för sjöar och vattendrag, ett värde på hur försurade vattendragen är i förhållande till ett ursprungligt referensvärde. Dessa värden tas fram med ett modelleringsverktyg, MAGIC. Skälet till att Jämtlands län inte använder delta-pH är att kalkhandläggarna misstror modellen som de anser visar fel försurningsstatus.
– Modellen visar generellt att vi inte ska ha någon direkt försurningspåverkan i de här fjällområdena samtidigt som vi ser tydliga försurningsskador. Kalkningens syfte är ju att skydda biologisk mångfald, inte att vi ska uppnå artificiella modellers nivåer som dessutom inte stämmer överens med verkligheten. Verkligheten måste ha företräde framför modellerade värden, kommenterar Tommy Dadell.
Det övergripande målet med kalkningen enligt den nuvarande Kalkhandboken, som alla länsstyrelser ska följa, är ”att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga växt- och djurlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig”. Samtidigt anges i Kalkhandboken att kalkningen kan avslutas om delta-pH ligger i vissa intervall även om det vattenkemiska målet underskrids. Om biologiska skador då uppstår på grund av nedtrappad kalkning ska kalkningen återupptas.
– Vi vill skydda fiskbestånden och den biologiska mångfalden i våra vatten och vi behöver då större marginaler. Det är därför som vi fortfarande använder pH-målet 6,0 då vi anser att 5,6 ger för små marginaler, pH5,8 hade varit ett säkrare värde för öring. Vi har belagt via elfisken att öringen minskar i flera vatten, exempelvis i Aloppan, där en trend under flera år visar på minskat antal ensomriga öringar. Vi vill definitivt undvika att skador uppstår och vi har behov av att kalka ett stort antal målområden, vilket vi nu saknar medel till. Vi har väldigt långa avstånd vid helikopterkalkningen vilket gör vår kalkning mycket kostsam. Men kalkningen måste få kosta pengar. I flera av de vattendrag vi kalkar upprätthålls dessutom stora värden för sportfiskenäringen och för samernas husbehovsfiske, avslutar Tommy Dadell.
www.sportfiskarna.se

Annons
AKTUELLT

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!