Annons
Annons

”Körkort” för fritidsbåtar

Annons
HaV föreslår i stället regeringen att det införs två olika krav på behörighetsbevis, dels för fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop, dels för fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop. (Foto: Morgan Fihn)

HaV föreslår i stället regeringen att det införs två olika krav på behörighetsbevis, dels för fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop, dels för fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop. (Foto: Morgan Fihn)

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår att regeringen inför krav på behörighetsbevis och åldersgränser för snabbgående fritidsfartyg till sjöss.  HaV föreslår också att den nuvarande vattenskoterförordningen upphävs.
Farliga och miljöstörande beteenden till sjöss orsakas främst av snabbgående farkoster, oavsett om det är en gummibåt, motorbåt eller en vattenskoter. Vi ser därför inte att en särreglering för vattenskotrar är motiverad. I stället bör fokus sättas på att stoppa farliga och miljöstörande beteenden till sjöss, säger Christer Larsson.
I juni fick HaV i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera möjliga olägenheter för människors hälsa och för miljön från vattenskotrar och andra mindre motordrivna vattenfarkoster. I uppdraget ingick också att föreslå författningsändringar för att komma tillrätta med problemen.
– Vi utgick från vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster men insåg ganska snart att problemen inte är unika för dessa. Den teknikutveckling som skett sedan början på 1990-talet gör att vattenskotrar i dag också är både miljövänligare och tystare. Vi ser inte att de skulle påverka havs- och vattenmiljöer mer negativt eller vara farligare för människor än exempelvis snabbgående båtar, säger Christer Larsson, utredare vid enheten för havsplanering och maritima frågor och den som lett utredningen om vattenskotrar.
Snabbgående farkoster körs ofta i strandnära miljöer och över grunda bottnar som är viktiga produktionsområden för både land- och vattenlevande arter. Båtsäsongen sammanfaller också med den känsliga reproduktions- och uppväxttiden. Båttrafik orsakar buller, vibrationer och vattenströmmar som bidrar till en ökad stranderosion. Studier visar att fisk och däggdjur påverkas negativt, exempelvis stressas tumlare av ljud från båtmotorer på mycket stora avstånd och vilket kan leda till nedsatt immunförsvar och ökad dödlighet hos ungar. Flera fågelarter är känsliga för störningar från båttrafik, bland annat storlommen, smålommen, fiskgjuse, havsörn och pilgrimsfalk. Vattenskotrar och andra mindre farkoster är också lätta att flytta mellan olika vattenområden vilket ökar risken för spridning av exempelvis kräftpest.

Förarbevis från 15 knop
Gällande vattenskoterförordningen innehåller förbud mot att använda vattenskoter utanför särskilt tillåtna områden men de åtal som väckts har ofta ogillats. Främst på grund av svårigheter att visa att länsstyrelsen, som förordningen kräver, tagit ställning till länets vattenområden och pekat ut de vattenområden där det kan vara tillåtet att köra vattenskoter.
HaV föreslår i stället regeringen att det införs två olika krav på behörighetsbevis, dels för fritidsfartyg som kan uppnå hastigheter om minst 35 knop, dels för fritidsfartyg som kan uppnå en hastighet om minst 15 knop. Behörighetsbevisen ska också kopplas till åldersgränserna 18 respektive 15 år. För det lägre behörighetsbeviset anser HaV:s utredare att det bör ingå grundläggande kunskap om sjöregler, navigering och miljö. För fritidsfartyg som kan uppnå minst 35 knop föreslås krav på en behörighet för höghastighetsfartyg med körträning i utbildningen.
– I högfartsutbildningen bör fokus ligga på riskmedvetenhet och vilka skador som kan uppstå på grund av körningen såväl på miljön som för föraren eller andra, det ska inte ses som en träning i att köra fort, säger Christer Larsson.
De som redan har skaffat sig motsvarande kunskaper ska kunna tillgodoräkna sig denna. HaV föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att utforma utbildningarna samt ansvara för utfärdandet av behörighetsbevis. Sjöpolisen och kustbevakningen föreslås stå för övervakningen av att den föreslagna lagen efterlevs.
– Vi bedömer att krav på utbildning och behörighetsbevis är bättre och mindre inskränkande  än att förbjuda körning med vissa farkoster eller inom vissa områden, säger Christer Larsson.
HaV:s kartläggning visar att störningar av vattenskotrar ofta beror på att de körs inom mindre områden med ojämn körning och snabba svängar. Badande upplever ofta rädsla och obehag. HaVs utredare menar dock att även andra farkoster, exempelvis RIB-båtar, racerbåtar eller motorstarka båtar, kan ge liknande risker och olustkänslor.
Rapporten har tagits fram i samarbete med en referensgrupp där Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Boverket, Sjöpolisen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och länsstyrelsen ingått. HaV:s utredare har också haft kontakt med kommuner, branschföreträdare, intresseorganisationer, föreningar och myndigheter i våra grannländer.
– De myndigheter och andra organisationer som vi samrått med har i de flesta fall varit positiva till att krav på behörighetsbevis införs. Här är dock Transportstyrelsen av en annan åsikt. Naturvårdsverket å sin sida delar inte vår slutsats att vattenskoterförordningen kan upphävas utan att detta går ut över miljön, säger Christer Larsson.
Havs- och vattenmyndighetens bedömning är att förslaget om behörighetsbevis är en åtgärd som kommer att öka den generella kunskapen bland båtförare om deras påverkan på sin omgivning, vilket förväntas leda till ett ökat hänsynstagande till sjöss. Möjligheten att skydda vissa områden från viss form av fartygstrafik gör att länsstyrelsen eller kommunen kan anpassa skyddet efter vad som ur ett övergripande perspektiv bedöms som speciellt skyddsvärt på olika platser oavsett om det är badande vid en badplats, häckande fåglar eller lugnet i en naturhamn. För att specifika störningar som kan uppkomma vid körning i vissa områden ska undvikas, kan olika typer av föreskrifter användas i större utsträckning än idag, menar HaV:s utredare.
Här kan du läsa HaV-utredningen

LÄS OCKSÅ

Annons
5 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

  • I Norge har man en övergångsbestämmelse som gör att äldre båtförare inte behöver förarbevis. Detta innebär att skärgårdsbor med livserfarenhet från havet slipper ifrån en teoretisk utbildning som kan vara tuff att ta till sig när man är +70

  • Det är klart man ska ha körkort på sjön. Då skulle det innebära att många fick lite förståelse för att inte blåsa omkring bland andra båtar i + 25 knop. Sjökunskaper borde ju alla ha , förarbevis är det minsta kravet.

  • Jag är absolut inte emot att man ska ha förarbevis men här måste vi inse en sak, med nuvarande övervakning så kommer det tyvärr inte göra någon skillnad…. Alla som har körkort på bil är medvetna om miljöpåverkan och att man inte får köra för fort men de flesta gör det ändå… Ska vi sätta upp plåtpoliser på sjön med?

  • Då vill jag föreslå att en del av kostnaden för förarbeviset skall återföras till kustbevakningen / sjöpolisen så de kan utföra mer kontroller annars är det verkningslöst..

  • Själv innerhar jag skepparexamen kan det räknas som behörighetsbevis tro ?

Annons
AKTUELLT

Galna nyheten skickar betet en halv kilometer

Snart kommer du kunna skicka iväg dit bete nästan en halv kilometer – bara genom att trycka på en knapp. ”The Casting Drone” är en av årets absolut galnaste fiskenyheter. Det är företaget Fitch som efter två år av utveckling snart kommer ut med sin nya fiskedrönare. Den kommer kunna flyga iväg betet upp till

Nybliven fiskefantast i Hundraklubben

Christina Hjort är en glad fiskeamatör.  I oktober ordnade hon nytt personbästa på gädda ett par gånger om och hon kunde anmäla tre gäddor över 100 centimeter till Hundraklubben. Christina från Skellefteå beskriver sig själv som en väldigt glad fiskeamatör, som vanligtvis gärna följer med sin kompis ut på en och annan fisketur. Det började

Fisketjänsten drar in en miljon i månaden

Det svenska företaget Fishbrain har kommit igång och omsätter nu en miljon i månaden. Det rapporterar Dagens industri. Företaget startades 2013 och erbjuder en premiumtjänst – för sex dollar, alltså ungefär 50 kronor, i månaden – som ska kunna ge en prognos om när på dagen man ska fiska för att fånga en specifik art,

Laxsmugglingsdom överklagas – åklagaren yrkar på fängelse

Tingsrättens friande dom i laxsmugglingsfallet i Blekinge överklagas och kammaråklagare Ingvar Wennersten yrkar återigen på långa fängelsestraff och dryga böter. Det rapporterar SVT Blekinge. Den tidigare ordföranden och en anställd vid den, numera nedlagda, Blekingefiskarnas Centralförening skulle, enligt åtalet, ha sålt giftig Östersjölax till Frankrike under en lång tid. Men de båda friades från misstanken

Big Fish Man till Fiskekryssningen

Jakub Vagner eller ”Big Fish Man” som han kallas i sin TV-serie på Discovery , kommer till Sverige i februari. Han ska vara med på Fiskekryssningen där Martin Falklind kommer att intervjua honom om hans äventyr. Det här är intervjun du inte får missa, när vår Svenska fiskeäventyrare Martin Falklind ska djupintervjua Jakub Vagner ombord på

Kolla in de nya JIGSkinzen

Nu kommer Cwc med ny, spännande produkt. Det är BFT JIGSkinz som ska ge dina söndertuggade beten en ny finish. Skinnen som du själv trär på betena kommer i fyra olika utförande: gädda, abborre, mört och strömming och varje utförande finns i tre olika storlekar. ”Klipp till BFT JIGSkinz i rätt längd. Trä det över

Maximera fiskeåret 2016 – så får du flest dagar vid vattnet

Vi har synat kalendern och hittat de bästa sätten att maximera din fisketid med att ta så få semesterdagar som möjligt. Långfredagen infaller på fredagen den 25 mars. Även Annandag påsk, den 28 mars är röd, och infaller alltså på måndagen som följer. Långhelgen är redan där 4 dagar lång, men tar du ut 4

Så fångade han 17-kilosgäddan

17,34 kilogram fördelade på 131 centimeter. Nyligen drogs en av Norges största gäddor genom tiderna upp. För Fiskejournalen berättar Andreas Ånerud Johansen om hur han fångade monsterfisken. Det är ungefär två veckor sedan Andreas Ånerud Johansen drog upp jättegäddan. Han var ute på en tvådagarsutflykt i en av de största sjöarna i östra Norge. Första

HaV vill fördela fisket annorlunda

Kollektiva fiskstopp ska undvikas och utkasten av fisk minska. Det är målet med Havs- och vattenmyndighetens nya förslag på system för att fördela fiskemöjligheterna. Tidigare har man jobbat med vecko- eller månadsransoner, nu föreslår HaV ett system med individuella, årliga fiskemöjligheter inom det demersala fisket, vilket betyder fiske efter skaldjur och bottenlevande fisk. Förslaget gäller

Sportfiskarna vill skärpa förvaltningen av skarv och säl

Skarvarna och sälarna blir allt fler – och beståndet måste börja förvaltas bättre för att man i stället ska prioritera skyddet av hotade fiskbestånd. Det skriver Sportfiskarna på sin hemsida. – I dag är beståndsstatusen för skarv och säl klart bättre än för många fiskarter. Det är dags att se över hur skarven och sälen

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons