Kvicksilver i fisk bör kartläggas bättre

Mindre gäddor är lämpligast att äta. (Foto: Diane Keetlaer)

Mindre gäddor är lämpligast att äta. (Foto: Diane Keetlaer)

Värmländska Sunne kommun är ett föredöme med att miljögiftsundersöka fisk. Sedan 1992 har kommunen i princip årligen provtagit kvicksilverhalten i gäddor från olika sjöar i kommunen.
På kommunens hemsida finns nu mätresultaten av provtagningen uppdaterad med årets undersökning. Halterna varierar relativt kraftigt från sjö till sjö och är allt ifrån låga till mycket höga. I några sjöar har halterna minskat på senare år. Ett sådant exempel är välkända storgäddvattnet Mellan-Fryken som på 70-talet var svartlistad. Här har halten minskat och vid senaste undersökningen 2013 var den måttligt hög. Det är de lokala fiskevårdsområdena som levererar gäddorna till provtagningen.
– Genom att vi konsekvent provtagit gäddor på runt ett kilo har vi jämförbara resultat från varje år. Trenden för de flesta sjöarna är tyvärr att kvicksilverhalten ligger kvar på måttligt höga nivåer utan någon tydlig minskning, berättar Lotta Dunås, Miljöinspektör på Sunne kommun.

Varifrån kommer kvicksilvret?

Kvicksilvret i fisken i svenska sjöar är dels naturligt förekommande men kommer främst från luftburna utsläpp som lagrats i marken. Att utsläppen är luftburna gör att sjöar i rena naturområden utan lokala utsläpp också kan ha höga halter av kvicksilver i fisk. Utsläppen kommer ofta från källor utomlands men kartläggningar av kvicksilverhalt i fisk visar även en tydlig påverkan från tidigare orenade utsläpp från inhemsk industri. Generellt är kvicksilverhalterna högst längs delar av Norrlandskusten i anslutning till gamla industrier som exempelvis pappersmassafabriker och i norra Västkustregionen. Magra skogsvatten har i regel högre halter av kvicksilver i fisk än fisk från näringsrika sjöar. Minst kvicksilver har vi längst i norr där halterna i fisk är nära de naturliga nivåerna.

Hur hamnar kvicksilvret i fisken?
Genom olika processer lakas kvicksilvret ut och ansamlas i näringskedjan i vattnet. Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage genom körskador, hyggesplöjning och andra åtgärder som skadar marken. Även försurning lakar ur upplagrat kvicksilver ur marker och sediment. Då gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan i en sjö har den normalt högst halter av kvicksilver. Trots olika åtgärder för att minska fortsatta kvicksilverutsläpp nationellt och internationellt minskar kvicksilverhalterna i fisk mycket långsamt.
– Fler kommuner borde undersöka halten av kvicksilver i fisk i populära sportfiskevatten. Det är inte särskilt dyrt och borde vara ganska lätt att organisera i samarbete med lokala fiskevårdsområden. Det finns även ett stort behov av att provta andra miljögifter vilket naturligtvis kostar mera men är väldigt angeläget för att kunna ge rätt kostråd och identifiera kvarvarande utsläppskällor, kommenterar Micael Söderman, biolog på Sportfiskarnas rovfiskprojekt.

Okej med fisk från Storsjön

I exempelvis populära sportfiskesjön Storsjön vid Sandviken har Länsstyrelsen i Gävleborg och Storsjöns FVOF provtagit gös och gädda i år. Här genomfördes en bred miljögiftsanalys av bland annat dioxiner, PCB, brominerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen (PFOS/PFOA) och metaller. Mycket glädjande visade resultaten på låga värden av miljögifter.

Hur höga är värdena?
Högsta tillåtna gränsvärdet för att få sälja fisk är 0.5 mg kvicksilver per kilo. Så kallat måttligt höga halter på 0.5-0,75 mg/kg innebär alltså att fisken inte får säljas och att man bör vara försiktig med att konsumera den och följa Livsmedelsverkets kostråd. Särskilt barn, unga och gravida kvinnor bör vara återhållssamma med att äta sådan fisk. Fisk är den främsta källan till kvicksilver i kosten och tyvärr överskrids gränsvärdet på 0.5 mg kvicksilver hos fisk i ungefär hälften av landets cirka 100 000 sjöar, alltså i omkring 50 000 sjöar! Att analysera prov från fisk för kvicksilver kostar cirka 1330 kronor per prov enligt Alcontrol, ett av de mest anlitade laboratorierna.
– Fisk är nyttigt och man behöver inte sluta äta gädda men man bör tänka på hur ofta och från vilken sjö man hämtar sin matgädda. Sedan kan man konstatera att mindre gäddor är bättre att äta ur ett miljögiftsperspektiv vilket även sammanfaller med vad som gynnar bestånden och sportfisket: släpp alltså tillbaka alla större gäddor, säger Micael Söderman.

Mer information:
Om kvicksilverundersökningen på Sunne kommuns hemsida

Miljögiftsundersökning av gös och gädda i Storsjön vid Sandviken

Livsmedelsverkets sida om kvicksilver och kostråd

Rapport från SLU: Kvicksilver i svensk insjöfisk – variationer i tid och rum

Sportfiskarnas sida om miljögifter i fisk

Annons
AKTUELLT

Gäddfilm från Spinfish Studio

Har du en längtan efter öppna vatten och vårfiske efter gädda? Den lär i så fall inte bli mindre om du tittar på Spinfish Studios nysläppta gäddfilm ”Från Gädda till Gjedde”. Alstret bjuder nämligen på vackra miljöer, skön atmosfär och en hel massa gäddhugg!

Skräpätande ”haj” sågs i Kristianstad

I likhet med många andra städer drabbas Kristianstad av stora mängder plastskräp. En del insamlades nyligen av vattendrönaren WasteShark, en batteridriven farkost vars stora gap slukar mängder av plast.

Ny podcast om havsmiljö

Havet står inför många utmaningar och ibland kan det vara svårt att sätta sig in i vissa frågor. Det vill Göteborgs universitet ändra på och därför släpper de nu en podcast om havet och havets miljö!

Strandäng ska återställas efter miljöbrott

En strandäng vid Hornsviken norr om Nyköping fylldes olovligen med ett 30 centimeter tjockt lager av schaktmassor. Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att schaktsmassorna ska forslas bort på markägarens bekostnad. – Det lönar sig att vara aktiv och rapportera misstänkta olovliga åtgärder, säger Nils Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare inom rovfiskprojektet.

Sjölin drar en drömabborre

Den duktiga abborrfiskaren Jonathan Sjölin fick i tisdags uppleva årets höjdpunkt. Ett försiktigt hugg blev snabbt dramatisk och till slut kunde han väga in ett nytt personbästa. Fisken var 52 centimeter lång och tvingade ner vågen till hela 2030 gram. – Det känns helt fantastiskt, berättar den glada fångstmannen efter mängder pass i samma vatten.

Hajplågare åtalas för grova brott

I somras spreds en filmsekvens på tre män i Florida som gladeligen plågade en haj genom att dra den efter sin båt. Filmen väckte stor avsky på sociala medier och efter fyra månaders utredning har männen nu arresterats. Samtliga åtalas för grova brott och riskerar långa fängelsestraff.

EU:s fiskekvoter klara – tillfälligt ålfiskestopp införs

I morse enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Mest iögonfallande är kanske att torskfisket i Skagerrak tillåts öka med 39 procent jämfört med i år. Ålfisket efter blankål kommer att stoppas under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Ålfiskestopet berör även Östersjön och därmed

Mängder av mikroplast i norska blåmusslor

En undersökning av blåmusslor längs den norska kusten visar på ett omfattande upptag av plast från havet. I nästan fyra av fem musslor hittade forskarna plastpartiklar, och Miljødirektoratet, som ligger bakom studien, menar att det finns risk att plasten äts av människor.

Nya elkunder får fiskeprylar

Är du sugen på att teckna ett fiskvänligare elavtal? Tranås Energi kör just nu en kampanj där nya kunder får ett presentkort värt 300 kronor från olssonsfiske.se!
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!