Annons
Annons

Vad äter sälarna på Västkusten?

Annons

Det är en av de mycket aktuella frågor som diskuteras när 8-fjordar bjuder in till seminariekväll i Stenungsund. Läser man kommentarerna på Fiskejournalens nyhetsnotiser kan man gissa att denna kväll kommer att locka många nyfikna åhörare.
Frågan hur stor påverkan predatorer som säl och skarv har på fiskbestånd som människan i princip raderat ut genom överfiske rör upp mycket känslor. Åsikterna går vitt isär. Från att se sälen som den viktigaste förklaringen till att fisken försvunnit till att man menar att naturen måste få ha sin gång och att vi människor inte ska störa den med skyddsjakt eller andra reglerande åtgärder.
Nästa vecka får vi lyssna till de verkliga experterna på området har att säga om sälen och skarven och hur de ser på dessa bägge arters inverkan på fiskbestånden.
Samtidigt får vi en statusuppdatering på projekt 8-fjordar, som utan tvekan är landets mest intressanta för oss salta sportfiskare.
Seminariet hålls på kulturhuset Fregatten onsdagen 30/11.
Mer info hittar du HÄR
Anders Nicander

sälföreläsning, sälfrågan, säl, knubbsäl, fiskepolitik, Anders Nicander

Hur mycket fisk äter sälen egentligen? (Foto:Anders Nicander)LÄS OCKSÅ

Annons
27 kommentarer

E-postadressen publiceras inte.

 • Jodå, jag vet hur det kommer att låta. Sälen äter mest tång och mussla och ignorerar totalt torsk. Är visst någon form av adaption som skett eftersom sälen är mer sofistikerad i våra vatten. Islandsknubbsäl är mer åt det där råbarkade hållet och har inget med den svenska snälla sälen att göra. Knubbsälen äter på sin höjd 2kg om dagen säger den söta(?) sälexperten och tindrar med ögonen.

  Skarven finns knappt i våra fjordar fortsätter nästa expert, och när den väl är där, så matas den utav gamla pensionärer med bröd. Att skarv eller säl kan påverka fiskbestånd är befängt fortsätter den tredje, det har vi en rapport på.

  Den fjärde säger: Det enda som hjälper är att genast ge alla pengarna till WWF och därefter förbjuda allt fiske. För fisken tillhör faktiskt sälen först och främst.

  Så, nu har ni varit på mötet och ni behöver inte gå dit ;)

  Och om ni undrar om 20år varför det inte kommit någon större mängd torsk till Gullmarn, så kan jag säga svaret redan nu. Det är överfisket som skedde på 1900talet hähähä
  ———————————————–
  Jag vill även att ni i förväg tittar på figur 15 i https://www.fiskeriverket.se/download/18.7ca0651812f2c1ea28480004110/webb_hela_19maj_finfo2011_6.pdf

  Som är baserat på beräkningar, INTE provfisken. Den visar nämligen hur det borde se ut. MEN, det gör det inte för:
  ”Fortsatta provfisken visar inte någon återhämtning i Skagerrak eller Kattegatt för åren
  2004–2009, vare sig i förhållande till den
  utflyttade trålgränsen eller i förhållande till
  de områdena där snörpvadsfiske inte längre
  är tillåtet”

  Vad innebär detta? Jo att en utflyttning av trålgränsen inte påvisar någon förbättring. HUR kan det komma sig? JO, för det är inte yrkesfiskets trålningar som står för den största mortaliteten bland kobbar och skär. Faktum är att trålfiskets mortalitet är så liten att den inte ens märks i jämförelse med det verkliga problemet.

  Som avslutning vill jag bara ta med en sk expertmening som kanske belyser läget lite:
  ”I Kattegatt förekom vuxen torsk framförallt
  utanför trålgränsen och bristen på
  stor torsk närmare kusten är troligen ett
  resultat av att tidigare kustbestånd av torsk
  försvunnit”
  HAhaah, japp dra den om jultomten också. Kan det kanske vara så att överlevnaden är lite svajig därinne för att det ligger horder av små feta sälar? Nej just det, det kan det inte vara för knubbsälen äter ju musslor. Vilket spektakel!

  Ja, inte undra på att sälen kommer att få härja vidare. Den är verkligen lönsam, mer lönsam än yrkesfisket. Frågan är vem den är lönsam för.

 • Hej Josef!
  Jag tycker det är roligt med dina inlägg här, framför allt eftersom det får igång en debatt vilket är extremt viktigt!

  Min fråga till dig är dock om du kan redovisa källan för ditt expertutlåtande samt var det finns publicerat?

 • Låt oss nu bena ut det här, igen…..

  A) Ingen har påstått att lejonparten av knubbsälarnas föda består av musslor.

  B) Ingen har någonsin påstått att knubbsälar äter tång.

  C) Vad sälar äter beror på var de håller till, knubbsälarna i irländska sjön har mindre torsk i sin diet än de runt Anholt, vilka i sin tur har mindre torsk i sin diet än de runt Kosteröarna, samma gäller i förhållandet om man jämför Kosteröarna och Island. Om det fanns data för de knubbsälar som lever i medelhavet så skulle de troligen ohyggligt äta enormt mycket mindre torsk än de isländska. Så att generalisera och påstå att alla knubbsälar oberoende av var de lever baserar sin föda på några specifika mängder av vissa arter håller alltså inte.

  D) Ingen har påstått att knubbsälar i snitt äter 2 kg om dagen.

  E) Ingen har heller påstått att inte säl och skarv påverkar fiskbestånden, det som sagts är att hade inte yrkesfisket historiskt sett skövlat bestånden, slagit ut lekbiomassorna, förstört bottnar, tjuvfiskat, spritt spökgarn kring sig och hade inte dagens yrkesfiske funnits så hade fiskbestånden sett helt annorlunda ut och då hade inte ens 30000 eller 40000 sälar spelat någon större roll, vi hade ändå haft ett gott fiske.

  F) Vad gäller problematiken kring återväxten hos fiskbestånden så spelar absolut både säl och skarvbestånden in, men med tanke på att de inte äter tillnärmelsevis lika mycket som yrkesfisket får landa så är storleken på dessa bestånd irrelevant, i år hade t.ex svenska yrkesfiskare en sammanlagd kvot i Skagerack på 910 ton. Betänk då att stora delar av denna finfina matfisk aldrig fått chansen att föröka sig och att det bara behövs någonstans mellan 3 och 8 tusen vuxna torskhonor som genomför en lyckad lek för att täcka alla knubbsälars behov av torsk utefter hela den svenska västkusten.

  G) Att det inte finns stor fisk innanför trålgränsen (som iof mängder med yrkesfiskare struntar blankt i) beror till största delen på att de lokala bestånden av matfisk slogs ut för årtionden sedan, och precis som Josef själv påpekat så består den absolut största delen av de småtorskar som växer upp utefter våra kuster av nordsjötorsk som ger sig av när de blir ett par decimeter. När de gjort det så blir det alltså i det närmsta tomt, och det har knubbsälen inget alls med att göra. Så, någon större återhämtning kan vi troligen inte räkna med på många år eftersom den lokala torskens lekbiomassor är så enormt små, i många fall helt utraderade.

  H) På tal om lönsamhet så vet ju redan alla som är lite insatta att yrkesfisket rent generellt bärs upp av skattepengar, så att tala om lönsamhet när det gäller den branschen eller ens att jämföra denna branschs icke existerande lönsamhet med något som helst annat känns bara tramsigt.

 • Jaha, där blev det ett par editeringpostningar igen, ber om ursäkt för det..

  Tips till redaktionen:

  Öppna möjligheten för oss att göra tidsbegränsade editeringar av våra egna poster och/eller möjligheten plocka bort egna inlägg..

 • Chris, tack för lite uppmuntran.

  Uttalandet står i rapporten. Länken som finns där. Det finns ett rykte att en av författarna skall vara en av de mest fanatiska sälkramare som finns. Det får väl de reda på som går dit.

  Raffe, det finns ett ord ironi? Hahaha

 • Visst gå det att köra ned huvudet i sanden och låtsastolka verkligheten på det vis man vill ebbart för att det kanske skulle kunna gynna den grupp man tror man agerar för, men att det man skriver för den skull skulle vara sant är långt ifrån verkligheten.

  Så för de som är intresserade av vad forskningen säger, och nu talar vi inte om några kaffekoppsfilosofer, så rekomenderar jag er att läsa den länk som Josef var bussig nog att posta. För de slutsatser som dras där är nämligen i princip identiska med vad precis all forskning (och det är mycket) om knubbsälen och dess diet pekar på, alltså att den inte har ett skvatt med orsakerna till fiskbristen att göra.

 • Men, vi får väl förmoda att artikelförfattarna av rapporten antagligen också är en del i den globala konspiration mot svenska yrkesfiskare som Josef uppenbarligen fått för sig att WWF är med och finansierar.

 • Alla som vill och som vågar stå för sina åsikter kan ju gå dit ; )

 • Josef

  Om du är så säker på dina åsikter så förstår jag inte varför du kan komma till Stenungsund och argumentera mot ”sälkramare” så får vi andra lyssna eller är du för feg?

  Det har jag sagt tidigare är att en rejäl avskjutning av sälar och ålekråkor på de platser där de vållar skada är helt för mig.

  Det är dock inte samma sak som jag ”köper” dina åsikter att många av våra viktiga fiskarter har i stort sett utrotats av längs västkusten och överhuvtaget i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön av sälar.

  Det beror på ett våldsamt överfiske enligt all forskarexpertis.

  Väl mött i Stenungsund.

 • Så trålning har inget alls med saken att göra?
  Är dte inte så att bottentrålning förstör väldigt mycket lekbottnar? Då blir det rätt svårt för en population att återhämta sig!
  Jag håller med det som nämns i artikeln, att sälarna tillhör ändå naturen och naturen har en förmåga att anpassa sig rätt bra.. ända tills vi människor blandar oss i leken vill säga!
  Så det är KLART SOM FAN att det är vi människor(yrkesfiskare,nätläggande fritidsfiskare) som förstör bestånden!
  Man kan ju för fasen inte skylla på fiskätande djur och fåglar..dom har alltid funnits. Dom har inte ändrat sina metoder för att fånga sin fisk, eller??
  Det är vi människor som utvecklat mer avancerade metoder och hjälpmedel för att kunna fånga in all fisk vi får syn på!

 • Nej nej nu börjar du som raffe. Jag har sagt att torsken är ”borta” kring våra kuster pågrund av överetablering av säl. Blanda inte in Nordsjön eller tonfisk osv. Det finns ett överfiske, speciellt i Nordsjön kan jag tänka mig. Men det överfisket orsakar inte att torsken är borta i fjordar och kustnära.

  Sorry Pederssen. Jag kan lika väl gå på ett moderatmöte och tro att jag skall konvertera deltagarna till socialism. Dessutom suger jag på retorik.

 • Tyvärr Josef ditt svar bekräftar det som Raffen sagt – du är inte seriös.

 • Tydligen så är Josef övertygad om att oavsett hur mycket småtorsk från nordsjöstam det finns inne i våra fjordar så lyckas de svenska knubbsälarna med bragden att sortera ut just de som tillhör de lokala stammarna, och äta just dessa.

  Att de små torskarna från de lokala stammarna är ohyggligt få, kanske en på 1000, en på 10000 eller ännu sällsyntare, och rent logiskt sett borde ha större chanser att överleva om de fick chansen att smälta in i större mängder av småtorsk av nordsjöstam förkastar alltså Josef hånfullt som nonsens från ”sälkramare”.

  Man kan ju fråga sig varför naturen genom evolutionen utvecklat just denna metod för att skydda många arter i vår fauna, för det har ju trots allt tidigare (alltså innan Josefs nya revolutionerande avslöjanden) antagits att arter som lever i stim och flockar gör det för att individerna genom att smälta in i stora numerärer av artfränder skulle ha större chans att överleva, men nu har vi ju lyckligtvis blivit upplysta om evolutionens fullständiga misslyckande när det gäller detta tack vare Josef.

 • Inte heller anser tydligen Josef det spela någon som helst roll att de lokala stammarna brutalt fiskades ned till nära utrotning för många tiotal år sedan, för enligt hans syn så spelar det uppenbarligen inte någon roll för återetableringen av den lokala torsken om dess lekbiomassa är lika med noll, det som det då istället skall fokuseras på är torskens naturliga fiender.

  Resonemanget att en naturlig lekbiomassa, som alltså inte fiskats ned till utrotningshotets brant av det kombinerade mänskliga fisketrycket, skulle kunna ha producerat enormt mycket mer småtorsk än vad dagens nedfiskade biomassa klarar anser han alltså bara vara rent sälkramarnonsens.

 • Än mer spännande blir det hela när man börjar klura på vad som egentligen hände med alla de stora granna lekkapabla torskar som man fick inomskärs förr, sälen äter ju i princip bara småfisk. Och det är ju dessutom först efter det att den stora inomskärstorsken mer eller mindre försvunnit som sälstammarna börjat växa…

  Så frågan är om alla dessa stora torskar dog av hög ålder eller om de plötsligt kollektivt bestämde för att flytta någon annan stans.. eller fiskades de möjligen upp, i så fall av vem?

  Tror ni t.ex möjligen att försvinnandet av den stora granna mat-torsk som det förr fanns gott om inne vid Uddevalla kan ha något att göra med de käcka sydvästklädda herrar som i slutet av 80-talet glatt fiskade i djuphålorna alldeles utanför nämnda stad, mitt under torskens lekperiod?

 • Angående exemplet med Uddevalla så kan ju nämnas att det rådde upprorsstämning bland de som bodde utefter kusten och från land bevittnade det som skedde, det ringdes otaliga telefonsamtal till Fiskeriverket om saken men de kunde inte göra annat än beklaga..

 • Intressanta uppgifter Raffe. Jag har också vittnesuppgifter när lysbåtarna med ringnot/snörpvad höll till i fjordarna innanför Orust. Massor av fin torsk och stor vitling hivades överbord fån lysbåtarna och när folk försökte plocka upp dessa matfiskear från sina småbåtar så hotades dom av snörpvadarnas besättningar.
  Det är ett mysterium att detta fiske får fortsätta även idag i Göteborgs Norra skärgård framförallt i Björköfjorden. Även i Hakefjorden, Marstrandsfjorden och Gullmaren håller detta utrotningsfiske på med myndigheternas godkännande medan sportfiskare och husbehovsfiskare inte ens med krok får fiska torsk, bleka och kolja.

  De största båtarna, som deltager i detta fiske tillhör ett företag som omsätter över 100 miljoner kronor om året.

  Det är bedrövligt att inte dessa jättebåtar med sina enorma ringnotar inte kan hålla sig utanför innerskärgården – snacka om slappa myndigheter eller är dom korrupta?

 • Såg en av de båtar du talar om när jag häromdagen drog mina hummertenor, jag låg ett par hundra meter ifrån den och tittade när de fiskade ungefär en halv distans från Måseskär. Var och varannan kväll ser vi dessutom marodörernas lampor när de är inne i Käringöfjorden och fiskar, och den fjorden ser jag bara jag öppnar ytterdörren..

 • Det tråkiga med dig raffe är att du kan få det att låta som du har rätt fast du har fel, jag däremot lyckas med bedriften att få fel när jag har rätt =)

  Du kan ju släppa ur dig att knubbsälen äter musslor och folk tror dig. Men när sälforskaren säger att knubbsälen har brist på föda, så finns det bara två logiska följder.

  1) Det finns för lite musslor i Skagerack
  2) Du snackar i nattmössan. Vilket jag har bevisat ett antal gånger. Så det är nog fallet denna gång med. Men jag vet inte det med säkerhet. För rent hypotetiskt så kan musslorna i Skagerack vara slut.

  —————————–

  För den som läser rapporten så är det uppenbart att inte trålfisket var boven. Visst det kan vara sportfisket, lysfisket, fritidsfisket tom hummerfisket som är boven. Det framgår inte av rapporten. MEN om man förbjuder trålfisket som tog en viss del av torsken som fanns innanför trålgränsen och inte torskbestånden ökar där inne. Då VET man att det är något annat som är fel. Något har ju fiskat upp motsvarande ökning som trålfisket har minskat. Av både Nordsjöfisk och stationär fisk. Noterbart är ju att trålfisket slår mot alla bottenarter. Vilket gör att det är egentligen skitenkelt att kontrollera vem som är boven.

  Nu har ju inte jag tillgång tillgång till provfisken. Men, jag kan sätta en skarkoloni på att:

  Procentuellt så har skräpfiskar som fjärsing, knot ökat ökat innanför trålgränsen. Det är nämligen vad som skulle skett om det är sälen som ligger bakom mortaliteten.

 • A) Ingen har påstått att knubbsälen baserar sin kost på musslor, det som sagts (och hämtats från forkarrapporter) är att knubbsälar i viss grad äter musslor. Det är att jämföra med att jag också äter skaldjur av olika former, men det innebär inte att jag lever på eller är direkt beroende av dessa arter för att överleva, men de ingår ändå som en del av mitt födointag och utger därför också några procent därav.

  B) Så oavsett hur mycket småtorsk från nordsjöstam det än finns inne i våra fjordar så lyckas de svenska knubbsälarna enligt dig ändå alltså med bragden att sortera ut just de som tillhör de lokala stammarna, och äta just dessa, var det korrekt uppfattat?

  Att de små torskarna från de lokala stammarna är ohyggligt få, kanske en på 1000, en på 10000 eller ännu sällsyntare, och rent logiskt sett borde ha större chanser att överleva om de fick chansen att smälta in i större mängder av småtorsk av nordsjöstam förkastar alltså Josef som ni ser som rent nonsens från ”sälkramare”.

  Man kan ju fråga sig varför naturen genom evolutionen utvecklat just denna metod för att skydda många arter i vår fauna, för det har ju trots allt tidigare (alltså innan Josefs nya revolutionerande avslöjanden) antagits att arter som lever i stim och flockar gör det för att individerna genom att smälta in i stora numerärer av artfränder skulle ha större chans att överleva, men nu har vi ju lyckligtvis blivit upplysta om evolutionens fullständiga misslyckande när det gäller detta tack vare Josef.

  C) Den stora skillnaden mellan knot, fjärsing och torsk är att de två förstnämnda för det första inte emigrerar när de blir ett par decimeter stora, mängder av dem lever alltså hela sina liv i områden där det inte får trålas. Förutom det så blir dessa arter (som de flesta av er troligen känner till) inte lika stora som torsken och d kan därför slinka igenom de trålar som är avsedda för denna art. Vad gäller bifångster av arterna i kräfttrålning så sker denna ibland på bottnar där arterna existerar, men eftersom de existerar i mängd på så otroligt många andra platser så klarar de sig därför utmärkt ändå.

  D) Att knot och fjärsing är skräpfisk säger väl det allra mesta om den som skrivit det, frågan är om han någonsin smakat en gratäng med fjärsing eller en gryta med bitar av knot. Bägge arterna är nämligen fantastiska fina matfiskar, fjärsingen räknar f.ö undertecknad som något av en delikatess..

 • E) Att något måste fiskat upp det som trålfisket minskat stämmer inte, det är nämligen som att påstå att någon måste druckit upp vattnet som inte byborna lyckades få upp ur sin redan sinande brunn, det var ingen annan som drack upp det utan att vattnet tog slut var på grund av att de under lång tid använt för mycket vatten. Att fisken liksom vatten (på många platser på vår jord) är en ändlig resurs känner de flesta säkerligen till, så att tro att man kan fiska stenhårt på specifika bestånd utan att det skall få någon alls effekt är befängt.

  För alla arter som har naturliga fiender så finns en brytpunkt och passerar de denna lägstanivå så har den specifika artens biomassa blivit för liten för att de skall klara av konkurrensen från dessa fiender. Evolution har sett till så att det finns en naturlig balans så att inga arter på naturlig väg hamnar under denna brytpunkt, det som kan se till så det sker är i princip enbart människans härjningar, och givetvis vissa naturkatastrofer.

  Och det är precis vad som skett i fallet med fisken i haven, det är alltså människan som sett till så att fiskens lekbiomassor på många ställen gått under denna brytpunkt. Att det skulle vara våra svenska knubbsälar som ställt till det så enormt vore nämligen oerhört märkligt eftersom de då vore det första kända rovdjuret som någonsin utrotat sina naturliga bytesdjur, så den smått fanatiska tankekonstruktionen kan ni därför glömma.

 • ”E) Att något måste fiskat upp det som trålfisket minskat stämmer inte, det är nämligen som att påstå att någon måste druckit upp vattnet som inte byborna lyckades få upp ur sin redan sinande brunn, det var ingen annan som drack upp det utan att vattnet tog slut var på grund av att de under lång tid använt för mycket vatten. Att fisken liksom vatten (på många platser på vår jord) är en ändlig resurs känner de flesta säkerligen till, så att tro att man kan fiska stenhårt på specifika bestånd utan att det skall få någon alls effekt är befängt”

  Bra raffe, här har nog du överträffat dig själv i korkighet. Svårt, men helt klart möjligt verkar det som.

 • A) Vatten är på många platser på vårt klot en ändlig resurs.

  B) Fisken är överallt på vårt klot en ändlig resurs.

  C) Tar man ut för mycket vatten från en brunn så torkar den till slut ut.

  D) Fiskar man för hårt på ett fiskbestånd så blir det till slut så svagt att det inte finns lekbiomassa nog för att det (om det har naturliga fiender) klarar av att överleva.

  Men visst, väljer man att påstå att man på allvar tror att allt i vår natur går att utnyttja hur hårt och länge som helst utan att det skall ta slut, och att de svenska knubbsälarna (och vi får väl antaga även den svenska vargen) är det enda naturligt förekommande rovdjur i hela världen som någonsin rent historiskt lyckats med bragden att utrota sina naturliga bytesdjur, så kan det jag skrivit säkerligen ses som ”korkighet”.

 • Den där Josef är ju mer än lovligt korkad.

  Uttalande 1: ”Knubbsälen äter på sin höjd 2kg om dagen säger den söta(?) sälexperten och tindrar med ögonen.”

  Uttalande 2: ”Skarven finns knappt i våra fjordar fortsätter nästa expert, och när den väl är där, så matas den utav gamla pensionärer med bröd. Att skarv eller säl kan påverka fiskbestånd är befängt fortsätter den tredje, det har vi en rapport på.”

  Uttalande 3: ”Den fjärde säger: Det enda som hjälper är att genast ge alla pengarna till WWF och därefter förbjuda allt fiske. För fisken tillhör faktiskt sälen först och främst.”

  FÖR FAN Josef! Vad är det för skit du skriver?
  Håll debatten på en högre nivå eller försvinn från forumet. Man blir ju bara förbannad på den rappakalja som du skriver…

 • hej jag undrar varför fisken som knubbsälen äter är just där knubbsälen lever

 • TJa.
  Jag börjar få mer o mer fjärsing under fisketurerna, med blandade känslor. Frågan är, finns det någon art som äter fjärsing? säl tex?

Annons
AKTUELLT

P-avgifter ska ge mer lax i Vättern

Stiftelsen Mer lax i Vättern jobbar för precis det de heter. En de del av pengarna får de genom skänkta p-avgifter, rapporterar Skaraborgs Allehanda. Mikael Darheden från Kavelbron Event driver stugbyn i Granvik som skänker hälften av p-avgiften från Granviks hamn till Mer lax i Vättern. Förra året blev det 14 000 kronor – i

2013 års vinnare jagar SM-revansch

2014 års SM blev misslyckat, 2015 var de inte med. Nu jagar svenska mästarna från 2013 revansch i Karlskrona. Fiskejournalen ringde upp Josef Pilot från Team Happy Angler för att känna av tempen innan helgens SM-final i gäddfiske. – Vi har hållit på i flera veckor och förberett oss. Vi har inte förfiskat någonting men

Nu får svenskt sillfiske miljömärkning

I dag blev det klart. Sillfisket utanför svenska kusten blir MSC-certifierat. Det betyder att tillgången på miljömärkt sill kommer att öka i Sverige. Det är runt 40 båtar som är med i certifieringen, 18 av dem är svenska och de levererar fisk framförallt till den svenska marknaden men även den tyska och danska. Det gäller

Åttaåring med karprekord

Joel Olsson Kuisma är inte mer än åtta år – men kan redan titulera sig rekordhållare. Den karp på 14 kg han landade häromveckan är nämligen dokumenterat Göta älv-rekord. Som den flitige FJ-läsaren redan noterat så har unge herrn ett efternamn som förpliktar. Pappa heter Jarmo Kuisma och är en framgångsrik specimenfiskare med brett register,

Oktoberöring i Danmark

En knapp timma från Öresundsbron ligger Isefjorden och Roskildefjorden. Här fiskar man havsöring tolv månader om året och toppmånad på hösten är oktober. När havsöringsäsongen är över vid den svenska kusten börjar en lång väntan för många öringälskare. Räddningen finns på andra sidan Öresund. Med utgångspunkt i samhället Holbäk når man fiskbara vatten vid nästan

BILDSPEL: Tjuvtitt på nästa års hetaste beten

Så är årets Efttex-mässa i Amsterdam i full gång. Efttex är mässan där branschen i form av tillverkare och grossister träffas för att presentera sitt sortiment. Fiskejournalen är på plats för att ta tempen på prylnyheterna som hamnar i butikshyllorna framöver. Här hittas allt från jordgubbssmakande karpboilies till högteknologiska bluetooth-beten. Och allt det emellan sätter

Marint reservat stoppar danskarna?

Länsstyrelsen i Skåne vill skapa ett marint reservat i södra Kattegatt – främst för att hindra danskarna att börja bottentråla i området igen. Förhandlingar om att öppna upp det skyddade området pågår mellan danska och svenska regeringarna. Det var 2009 som Sverige och Danmark kom överens om trålfiskeförbud i ett stort område i södra Kattegatt.

Här är gäddan som fixade tävlingssegern

En trög förstadag fick dem att byta taktik. Då smällde det på flera gånger om för Team Brax Sabbath som tog hem fisketävlingen Super Pike Open. I helgen arrangerades CWC Super Pike Open i Oskarshamn och vann gjorde gjorde Team Brax Sabbath – trots en trög inledning. Jonathan Knutsson hade förhinder första dagen men hans

Kraftverk i Lillpite älv kritiseras

Lillpite Kraft AB vill återigen skjuta upp byggandet av fiskvägar Lillpite och Råbäckens kraftverk. Det får flera fiskeorganisationer i området att reagera. Det hela är en långbänk. Det var redan 1987 som det stod klart att de två kraftverken måste ha fiskvägar för att få byggas. Men fiskvägarna har aldrig blivit realiserade och nu har

Fjällorna startar i Värmland

Fjällorna är en klubb för fiskande tjejer. Tanken är att fler tjejer ska våga prova på fiske och få kontakter med andra fiskande tjejer. Nu startar Fjällorna en ny lokalavdelning i Värmland med en fiskedag i Sandbäckstjärn 23 oktober. Tjejfiskedagen i Sandbäckstjärn är uppstarten till Fjällornas nystartade lokalavdelning i Värmland. Alla som är intresserade samlas träffas först

Annons
Annons
SOMMARENS HETASTE ERBJUDANDE!

AOF1639-0059R-friluftskniv-250x240-MH

FÖLJ OSS!

FÖR ALLA FLUGFISKARE!

AOF1608-banner250x240-FJO

TYCK TILL!

Vad fiskar du helst på hösten?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

Annons
Annons
Instagram
Annons