Vattenfall förbättrade fiskväg i Dalälven

En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin)

En del av den förbättrade fiskvägen som nu möjliggör vandring för fler arter. (Foto: Daniel Melin)

Sportfiskarna rapporterar om ett fall där Vattenfall faktiskt självmant förbättrat en fiskväg i en dammanläggning.
Sportfiskarna: Vid en renovering av luckorna i dammen vid Bredforsen i Dalälven har Vattenfall nu byggt om en existerande men dåligt fungerande fiskväg så att även svagsimmande arter kan passera. Det blir nu möjligt för fisken nedströms dammen att vandra upp mot forsarna i Tyttbo. Det är ett bra första steg mot att öppna upp fiskens vandringsmöjligheter i Dalälven och därigenom förbättra förutsättningarna för både biologisk mångfald och sportfiske.
Det finns ett villkor om fiskväg genom Bredforsendammen. Länsstyrelsen i Uppsala bedömde dock att den ursprungliga fiskvägen från 1970-talet inte fungerade alls för svagsimmande arter och inte heller tillfredsställande för starksimmande arter som öring.
– Jag tog upp frågan om fiskvägens funktion med Vattenfall vid ett tillsynsmöte där vi diskuterade en kommande renovering av luckor i Bredforsendammen. Vattenfall anlitade sedan en konsult som gjorde samma bedömning som Länsstyrelsen. Efter lite diskussioner beslutade Vattenfall mycket glädjande att även fiskvägen skulle byggas om i samband med den planerade luckrenoveringen, berättar Daniel Melin, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.
Den av Vattenfall anlitade konsulten tog sedan fram ett förslag till ombyggnad av fiskvägen som lämnades in som en anmälan om vattenverksamhet tillsammans med den planerade luckrenoveringen. Länsstyrelsen godtog anmälan och arbetena slutfördes under november. Återstående arbete är eventuellt små justeringar av fiskvägen, intrimning av flöden och uppföljning av fiskvägens funktion.
– Vi nu ser fram emot att Vattenfall fortsätter med övriga kraftverk i Dalälven, Vattenfall har själva pekat ut Dalälven som det större vattendrag där de har kraftverk och där det finns störst potential för fiskvandring och återskapande av lek- och uppväxtområden. Detta stämmer även väl överens med HaV:s- och Energimyndighetens strategi för vattenkraften där Dalälven är en av de stora vattenkraftälvar där man ser potential och behov av att skapa fria vandringsvägar, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig för strömmande vatten på Sportfiskarna.

Annons
AKTUELLT

Forskare fuskade och saknade tillstånd

Den spektakulära upptäckten att fiskyngel hellre äter mikroplast än vanlig mat var påhittad. Det fastslår nu Uppsala universitet, som även konstaterar att de båda forskarna saknade djuretiska tillstånd.

Stenrev gynnar torsken

En studie i Kattegatt visar att torsken trivs bland stora stenar. Slutsatsen kommer efter att ett stenrev restaurerats med påfallande gott resultat. Förutom att forskarna fann fler och större individer kunde de även se att torskarna uppehöll sig längre tid på revet.

7 av 10 fiskbutiker säljer ål inför julen

Ålen är klassad som akut hotad och mängder av kampanjer har genomförts i syfte att öka medvetenheten om ålens situation. Ändå visar en undersökning av WWF att sju av tio svenska fiskbutiker säljer ål inför julen.

Forskare om glitter: Förbjud det!

Glitter är för många ett självklart inslag när julens ska firas. Men de små gnistrande kornen är fulla av mikroplaster och därför skadliga för våra vatten. Forskaren Magnus Engwalls dom är stenhård när glittrets framtid kommer på tal: ”Förbjud det!” säger han till SVT.

Monsterabborre i minusgrader

Snacka om att vännerna Roman och Jarin hade flyt i sitt abborrfiske när de nyligen förlade en expedition till Perchzilla i norra Spanien. Efter två kylslagna dagar hade duon fångat sex abborrar över det magiska 2-kilosstrecket, varav en vägde hela 2530 gram!

Ny fiskart funnen på rekorddjup

Det är möjligt att den fisk som forskare har fångat i Marianergraven inte har ett imponerande utseende, men ta inte fel – den är en riktig tuffing! Fisken har fångats på hela 8000 meters djup, och har nyligen fått det vetenskapliga namnet Pseudoliparis swirei.

Alliansen blockerar regeringens stöd för ålfiskestopp

EU-kommissionen föreslår ett fiskestopp på ål under 2018, vilket den svenska regeringen gärna vill stödja. Det vill inte Alliansen, som i går presenterade ett förslag om fortsatt ålfiske när frågan diskuterades i Miljö- och jordbruksutskottet. Förslaget fick stöd av SD, och därmed majoritet. Det blockerar regeringens möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag under måndagens ministerråd i

Beslut om fiskeförbud i Norra ishavet

De centrala delarna av Norra ishavet har länge varit istäckta och därför fria från fiske. Men i takt med ett allt varmare klimat så smälter isarna och om 10-15 år kan hela området vara isfritt under de varmaste månaderna. Däremot tycks inget fiske bli aktuellt, efter att en unik internationell överenskommelse gjorts om ett 16-årigt

Vildlaxen hindras av Skellefteå Kraft

En rad kraftverk som ägs av Skellefteå Kraft begränsar vildlaxens utbredning i flera Norrlandsälvar. Det framgår av Sportfiskarnas granskning av bolagets verksamhet. Hårdast kritik får Hednäs kraftstation i Åby älv. – För ett elbolag som ofta framhäver sin miljöprofil borde en utrivning egentligen vara ett lockande alternativ, menar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.
Annons

Annonser

TYCK TILL!

Vilken specialtidning skulle du helst vilja läsa?

Visa resultat

Loading ... Loading ...
100-KLUBBEN

anmal_250

HÄR FISKAR DU 2017

FÖLJ OSS!