Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
100-klubbare på Buster Jerk

Petter Lindström är ny medlem i 100-klubben och får en vobbler från CWC.

Petter Lindström från Åby är 100-klubbens nyaste medlem. Han fångade en gädda på 106 centimeter, fotograferade och släppte sedan tillbaks den. Nu kan han se fram emot att få en vobbler från CWC, precis som alla nya medlemmar i 100-klubben.
– Vi låg precis utanför en udde och kastade in i viken när gäddan högg på cirka två meters djup, berättar Petter Lindström i sin anmälan.
Gäddan gav en ganska häftig fajt, men till slut kunde den lyftas in i båten för att mätas och fotograferas innan den återsattesi sjön Glans vatten. Som hämtat ut 100-klubbens regelbok.
Eftersom Petter är ny medlem i 100-klubben skickar vi en vobbler från CWC till honom. Samma belöning gäller givetvis alla nya medlemmar.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta