Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
25 miljoner till fiskevård

Storstädernas fiskemöjligheter, fiskens uppväxtmiljöer och flodkräftans överlevnad är tre av de sex områden som Fiskeriverket ser som extra viktiga när man delar ut pengar till fiskevårdsarbete.
Fiskeriverket skriver att det finns ett stort behov av fiskevård. Samtidigt konstaterar man att intresset för att genomföra fiskevårdande åtgärder är stort. Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad säger att vi beroende av detta aktiva intresse för att klara Sveriges miljömål för restaurering av sjöar och vattendrag. Det mesta av fiskevårdspengarna hamnar på Länsstyrelserna som sedan avgör vilka projekt som ska få pengar. Inom följande sex områden görs särskilda satsningar:

 • bevara flodkräftan
 • möjliggöra fiskvandring förbi vattenkraftverk och andra hinder i vattendragen
 • restaurera fiskens lek- och uppväxtmiljöer
 • utveckla fiskemöjligheterna i storstadsområden och där allmänheten har fritidsfiskemöjligheter
 • förbättra fisketillsynen på kusten och i de stora sjöarna
 • genomföra övervakning och diagnostik av vissa sjukdomar hos fisk och kräftdjur

Anders Nicander

Fiskevård och restaurering av lekområden är ett av de prioriterade områdena. (Foto: Anders Nicander)

Fiskevård och restaurering av lekområden är ett av de prioriterade områdena. (Foto: Anders Nicander)  Relaterad nyhet från din region
  14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
  Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
  Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

  Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

  Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
  – Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

  Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
  Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
  Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

  Du kanske även gillar detta