Under det senaste året har det kommit in observationer om sårig och skadad fisk i Hanöbukten. I höst startar en stor undersökning. " /> Hanöbukten undersöks noggrant | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Maria Ålander
Hanöbukten sträcker sig längs Skånes och Blekinges kust. Nu kommer den blir noga undersökt under hösten. Bilden är från Furuboda. Foto: Guillaume Baviere/flickr.com/CC
Hanöbukten undersöks noggrant

Under det senaste året har det kommit in observationer om sårig och skadad fisk i Hanöbukten. I höst startar en stor undersökning.
I och med att fiskare och allmänhet sett såriga fiskar, gick HaV under våren ut och bad alla som vistas i Hanöbukten om hjälp att observera och rapportera avvikelser via Havs hemsida. Nu har man tagit beslut om att göra en ordentlig undersökning och ett provfiske.
Jens Olsson är projektledare för provfisket:
– Det här är den mest omfattande undersökningen som gjorts av området. Vi kommer att fiska på flera ställen och filma havsbotten för att se om vi hittar en koppling mellan fiskhälsa och dålig havsmiljö, säger Jens Olsson från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hävdar att problemen är borta
Men Lennart Arvidsson, ordförande för fiskarna i Nogersund, menar att problemen vid Hanöbukten är borta.
– Det har funnits en problematik men alla fiskare som jag har pratat med upplever att området är helt bra nu, säger Lennart Arvidsson.
Men Jens Olsson menar ändå att det är viktigt att provfisket genomförs.
– Om det nu har blivit bättre är det ändå viktigt att vi gör det här. Det saknas undersökningar i Hanöbukten överlag, säger Jens Olsson.
Provfisket kommer att inledas i oktober i år. Lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4 Blekinge

 

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta