[/caption] " /> Akut utrotningshotad art på julbord | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Akut utrotningshotad art på julbord

Ålen anses av flera miljöorganisationer som akut utrotningshotad. (Foto: Rudolf Svensen)

Skånes landskapsfisk ålen finns kvar på julbordet, men kanske inte så länge till. Den riskerar att utrotas, inte bara från Skåne utan hela planeten.
– Det är den allvarligaste klassningen en art kan ha. Nästa steg är utdöd, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.
Trots att ålen är akut hotad som art, bedrivs ett yrkesfiske på beståndet. Något som får Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson att rikta kritik mot Havs- och vattenmyndigheten.
–  Havs- och vattenmyndighetens åtgärder räcker inte. Att fortsätta ge dispenser med hänvisning till det svenska kulturarvet är hål i huvudet. Fortsätter vi så här, ser vi till att traditionerna inte kan finnas i framtiden, säger han till Sydsvenskan.
Enligt tidningen menar Fredrik Nordvall, enhetschef för biologisk mångfald och fiske på Havs- och vattenmyndigheten, att Ålfisket är ryggraden i det småskaliga fisket i Östersjön.
Läs hela artikeln här.
Missa inte tidigare notiser om ål.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta