[/caption] " /> Allt fler syrefria bottnar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Allt fler syrefria bottnar

I oktober samlas miljöministrarna i Helcomländerna i Köpenhamn för att diskutera och fatta viktiga beslut som rör Östersjöns framtid. (Foto: Nicka Hellenberg)

Läget för Östersjöns bottnar förvärras, visar en färsk rapport från SMHI, som undersökt syrehalten i vårt brackvattenshav sedan 1960-talet.
– Situationen är värre än någonsin, säger Bertil Håkansson, chef för havsförvaltningsenheten vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Under 2011 var omfattningen av syrefria bottnar i Östersjön större än någonsin och under 2012 verkar siffrorna peka mot en fortsatt försämring. De döda bottnarna omfattar nästan 20 procent av Egentliga Östersjön.
I ett pressmeddelande säger Bertil Håkansson att tillståndet påverkar näringsbalansen och det marina ekosystemet i Östersjön.
– I låga syrekoncentrationer i vattnet, försvinner först känsliga arter som torsk, vitling och rödspätta. Både salt- och syrehalt är viktiga för Östersjötorsken förmåga att fortplanta sig. Ofta har de djupa vattnen rätt salthalt, men syrebrist gör att torskens fortplantning ändå drabbas hårt, säger Bertil Håkansson och understryker att utsläppen av kväve och fosfor måste minska.

I oktober samlas miljöministrarna i Helcomländerna (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige) i Köpenhamn för att diskutera och fatta viktiga beslut som rör Östersjöns framtid.
SMHI:s rapport kan du hämta hem här.
Nicka Hellenberg

 

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta