[/caption] " /> Älvräddarna kritiska till fiskodling | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Älvräddarna kritiska till fiskodling

Älvräddarna är positiva till fiskodling i slutna sysyem – men protesterar mot fiskodling i kraftverksdammar.

Regeringen, livsmedelssektorn och Björn Frostell, docent i industriell ekologi på KTH, vill storsatsa på fiskodlingen i Sverige. Däribland i näringsfattiga Norrländska kraftverksmagasin. Något som får Älvräddarna att protestera.
– Risken med odlingar i kraftverksdammar är att man permanentar vattenkraftens existens. Vad gör vi med odlingarna den dag då vattenkraften på grund av nya miljövänligare energikällor kan börja fasas ut, säger John Schütte, Styrelseledamot på Älvräddarna.
Schütte ser en annan lösning och varnar samtidigt för negativa miljökonsekvenser vid fiskodling.
– Förvaltar vi yrkesfisket i sjöar, älvar och hav på ett hållbart sätt, istället för att konstatera att det är tomt och smälla upp en massa miljöbelastande fiskodlingar, är påståendet att fiskbestånden inte räcker felaktigt. Risken finns att näringen från odlingar i kraftverksdammar i slutändan hamnar i den redan övergödda Östersjön.

EU:s vattendirektiv kräver alla vattenkraftverk utrustats med fiskvägar senast 2021. Älvräddarna menar att risken för smittspridning till vildfisken är uppenbar. Man är däremot positivt inställda till Forsell:s uttalanden om fiskodlingar i slutna system.
– Men man måste man lösa problemet med fodret. Ju fler odlingar vi har, desto högre tryck på vildfiskbestånden för att tillverka fiskmjölet.
Läs hela artikeln på www.sydsvenskan.se

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta