[/caption] " /> Älvräddarna: Släpp mer vatten! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Älvräddarna: Släpp mer vatten!

En större mängd vatten förbi kraftverket skulle med största sannolikhet säkerställa möjligheterna för vandrande fisk att ta sig förbi kraftverken på ett bättre sätt, åt båda hållen, och därigenom gynna den biologiska mångfalden. (Foto: Andreas Lindbergh)

Älvräddarna:
Gävle Kraftvärme har ansökt att få bygga ett kraftverk i Forsbacka, Gavleån. Älvräddarna kräver att en större mängd vatten som ska släppas förbi kraftverket än vad kraftbolaget själva vill. Känns det igen?
Snart avgörs ärendet i Mark och Miljödomstolen.
– Vi hoppas nu att mark- och miljödomstolen går ifrån sin gamla praxis och istället meddelar villkor som är i samklang med EU:s vattendirektiv och miljöbalkens bestämmelser, säger Christer Borg”

Går domstolen på Älvräddarnas linje skulle det innebära att vandrande fiskar skulle få fem gånger större vattenvolym att vandra i, jämfört med vad Gävle Kraftvärme vill.
I sin hemställan hänvisar Älvräddarna till Olle Calles (Karlstad Universitet) undersökning om vattenflöden, framtagen i samband med det pågående projekt som syftar till att skapa fler fiskvägar längs Testeboån och Gavleån.
Utifrån samtal med Calles konstaterar Älvräddarna att Gävle Kraftvärmes målsättning med fiskvägsprojektet inte kan vara förenlig med miljökvalitetsnormen för vattendrag. De flöden som Gävle Kraftvärme anför i sin ansökan har inget stöd vare sig ur ekologiskt-, biologiskt- eller för den delen juridiskt perspektiv.
www.alvraddarna.se

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta