[/caption] " /> Älvräddarna yttrar sig om Lungsjöån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Älvräddarna yttrar sig om Lungsjöån

Älvräddarna har sagt sitt i ärendet Lungsjöån.

Som tidigare nämnts i våra notiser har både Kammarkollegiet och Falu kommun bestämt tagit avstånd från idéerna om ett nytt kraftverk i Lungsjöån i Falu kommun, Dalarna. Nu har också Älvräddarna yttrat sig.
Älvräddarna riktar i första hand in sig på att sökande inte kan visa att miljömålen enligt vattendirektivet kan uppfyllas med det nya kraftverket. Man har även pekat på att ett par vindkraftsverk skulle vara bättre för den biologiska mångfalden och att de dessutom skulle stämma bättre med sökandes namn; Håbo Vindkraft AB.
Älvräddarna har också på ett skickligt sätt bemött Walter Johansson från Svensk Vattenkraftförening, som är ombud för Habo Vindkraft i det aktuella fallet.
Johansson påstår att ”det inte finns någon forskning som visar att frisk fisk frivilligt sugs in i turbiner”, detta som argument för att fingaller framför turbinerna skulle vara onödigt. Älvräddarna visar på ett tydligt sätt i sitt yttrande att detta argument helt saknar relevans och ifrågasätter också om sökande i och med detta yttrande kan anses uppfylla de krav på kunskap som ställs i miljöbalken för att kunna få ett tillstånd.

– Det är inte alltid så lätt att bemöta så konstiga yttranden, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation. Man måste anstränga sig för att hänga med i de ologiska argumenten, men vi är nöjda med vårt yttrande och tror att miljödomstolen också ska se hur absurda och irrelevanta dessa påståenden är för fallet.
Nu avvaktar alla domstolens fortsatta handläggning av målet.

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta