[/caption] " /> Älvräddarna yttrar sig om Lungsjöån | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Älvräddarna yttrar sig om Lungsjöån

Älvräddarna har sagt sitt i ärendet Lungsjöån.

Som tidigare nämnts i våra notiser har både Kammarkollegiet och Falu kommun bestämt tagit avstånd från idéerna om ett nytt kraftverk i Lungsjöån i Falu kommun, Dalarna. Nu har också Älvräddarna yttrat sig.
Älvräddarna riktar i första hand in sig på att sökande inte kan visa att miljömålen enligt vattendirektivet kan uppfyllas med det nya kraftverket. Man har även pekat på att ett par vindkraftsverk skulle vara bättre för den biologiska mångfalden och att de dessutom skulle stämma bättre med sökandes namn; Håbo Vindkraft AB.
Älvräddarna har också på ett skickligt sätt bemött Walter Johansson från Svensk Vattenkraftförening, som är ombud för Habo Vindkraft i det aktuella fallet.
Johansson påstår att ”det inte finns någon forskning som visar att frisk fisk frivilligt sugs in i turbiner”, detta som argument för att fingaller framför turbinerna skulle vara onödigt. Älvräddarna visar på ett tydligt sätt i sitt yttrande att detta argument helt saknar relevans och ifrågasätter också om sökande i och med detta yttrande kan anses uppfylla de krav på kunskap som ställs i miljöbalken för att kunna få ett tillstånd.

– Det är inte alltid så lätt att bemöta så konstiga yttranden, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarnas Samorganisation. Man måste anstränga sig för att hänga med i de ologiska argumenten, men vi är nöjda med vårt yttrande och tror att miljödomstolen också ska se hur absurda och irrelevanta dessa påståenden är för fallet.
Nu avvaktar alla domstolens fortsatta handläggning av målet.

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta