Sportfiskemässan invigdes när Annie Lööf klippte bandet. (Foto: Nicolas Jändel) Sportfiskemässan invigdes när Annie Lööf klippte bandet. (Foto: Nicolas Jändel)[/caption] " /> Annie Lööf på Sportfiskemässan | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Annie Lööf på Sportfiskemässan
Sportfiskemässan invigdes när Annie Lööf klippte bandet. (Foto: Nicolas Jändel)

Sportfiskemässan invigdes när Annie Lööf klippte bandet. (Foto: Nicolas Jändel)

Näringsminister Annie Lööf stod i dag på Fiskejournalens scen, där hon blev intervjuad av chefredaktör Martin Falklind. Hon var inbjuden av Sportfiskemässan för att få reda på vilka förutsättningar sportfiskare och sportfiskebranschen behöver för att utvecklas.
Om sportfiskebranschen ska kunna växa och skapa fler arbetstillfällen krävs att resursen fisk och vatten förvaltas på ett bättre sätt än vad den gör idag. Några konkreta exempel som Martin Falklind och Annie Lööf pratade om var gruvnäringen, vattenkraften, överfisket och fiskevård. Falklind drog paralleller till Florida där man, till skillnad från Sverige, genom politiska beslut lyckats med sin fiskförvaltning. Något som har lett till ökade fiskbestånd som i sin tur har skapat en mångdubbling av arbetstillfällen och intäkter till både sportfiskenäringen och yrkesfisket.
Trots det allvarliga ämnet så blev det en intressant diskussion som lockade både skratt och applåder. Näringsministern fick sedan en guidad tur bland montrarna för att träffa bland annat entreprenörer, sportfiskare, fiskevårdare och sportfiskeelever.
Läs tidigare notiser från Sportfiskemässan.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta