" /> Är framtidens fiskodlingar landbaserade? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

4 år sedan Sverige Hans Hällman
En ovanlig syn i framtiden? Möjligheten att storskaligt odla fisk på land diskuteras nu i Blekinge. Bild: NOAA
Är framtidens fiskodlingar landbaserade?

Odlingar av fisk är en storindustri och ett omdiskuterat ämne. Hur ska de bedrivas i framtiden? Nyligen presenterades idéer om att utveckla storskaliga odlingar på land.

Nu har experter och intresserade träffats i Blekinge för att diskutera möjligheten att utveckla landbaserade odlingar i stor skala. De som står bakom förslaget tror att odlingar på land kan göras billigare och mindre belastande för miljön, jämfört med traditionell kassodling i sjöar och hav. I Blekinge finns både spillvärme och restprodukter som kan bli fiskmat, och Håkan Sandin på Sveriges Lantbruksuniversitet tror att det snart finns stora landbaserade fiskodlingar i länet. – I våra trakter är det bra för den som vill satsa på fiskodling på landbacken. Min gissning är att vi har det inom två års tid, säger han.

Läs mer och lyssna på inslaget från SR här.

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta