[/caption] " /> Lövin: "Århundradets framgång för fisken" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Lövin: ”Århundradets framgång för fisken”

I dag röstade europaparlamentarikerna bland annat igenom ett utkastförbud. (Foto: Cannel4)

När europaparlamentarikerna i dag röstade om reformeringen av EU:s fiskeripolitik blev utkomsten vad många hoppades på. De första reaktionerna på sociala medier lät inte vänta på sig.
Att omröstningen gick bra ur fiskbeståndens synpunkt råder ingen tvekan om. Twitter och Facebook går nu på högvarv i ämnet fiskepolitik. Så här skriver några nyckelpersoner efter att reformering av EU:s fiskepolitik röstats igenom.

Christoffer Fjellner, Moderat ledamot i Europaparlamentet.
EP står bakom en radikal förändring av EUs fiskepolitik! 502 för och 137 mot i slutvotering. Ger hopp för våra hav! Fisk i såväl hav som på bordet.
Och med absolut majoritet.Majoriteten viktig då vi sätter press på Rådets sunkiga position.Månades kamp i EP betalade sig! HURRA!”

Jenny Fors, WWF
”Vilken seger! Oerhört glad och lättad! EP stödde med 502 röster förslagen för ny fiskepolitik. Nu återstår kampen för dom i rådet.”

Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.
Vi vann allt!!! Slutomröstn 502-137. Förbud mot överfiske, utkastförbud, externa dimensionen – allt!”

Fiskejournalen återkommer med mer information om dagens omröstning.
Läs tidigare notiser om fiskepolitik.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta