[/caption] " /> Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Åtgärder mot övergödningen ger stora vinster

– Övergödningen är den viktigaste frågan, men även den obalans i de ekosystem som finns i Östersjön. Vi måste titta på vilka medel vi kan använda för att minska konstgödselanvändningen, och andra åtgärder som kan minska tillflödet av kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag, och därmed till haven, säger Mats Svensson. (Foto: Morgan Fihn)

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön från exempelvis övergödning än vad det skulle kosta.  Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN.
– Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse, som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Östersjön är det största havet med bräckt vatten i världen, med en blandning av salt havsvatten från Nordsjön och sötvatten från nederbörd och floder. Det är ett ekologiskt unikt hav, men också sårbart för miljöpåverkan som övergödning, överfiske, miljögifter, marint avfall och risk för oljeutsläpp.
BalticSTERN genomförde under 2010 och 2011 en stor studie i nio länder runt Östersjön där cirka 10 000 personer intervjuades. Många var oroliga över tillståndet i havet med ökande algblomningar, överfiske, oljeutsläpp, gifter, skräp, syrefria bottnar och skador på djur och växter. Störst var oron i Finland, Estland, Sverige och de ryska kustområdena.
Invånarna runt Östersjön var också villiga att betala för ett friskare hav, totalt cirka 35 miljarder kronor per år. Svenskar är villiga att betala 7,5 miljarder per år.
– Det visar att människor är oroade för miljön och tar frågan på största allvar. Det innebär också att information om läget i Östersjön har nått människor, säger Mats Svensson, tf chef på enheten för analys och forskning vid HaV.
Här kan du läsa en svensk sammanfattning av rapporten

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta