[/caption] " /> Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Åtgärder mot övergödningen ger stora vinster

– Övergödningen är den viktigaste frågan, men även den obalans i de ekosystem som finns i Östersjön. Vi måste titta på vilka medel vi kan använda för att minska konstgödselanvändningen, och andra åtgärder som kan minska tillflödet av kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag, och därmed till haven, säger Mats Svensson. (Foto: Morgan Fihn)

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön från exempelvis övergödning än vad det skulle kosta.  Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN.
– Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse, som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Östersjön är det största havet med bräckt vatten i världen, med en blandning av salt havsvatten från Nordsjön och sötvatten från nederbörd och floder. Det är ett ekologiskt unikt hav, men också sårbart för miljöpåverkan som övergödning, överfiske, miljögifter, marint avfall och risk för oljeutsläpp.
BalticSTERN genomförde under 2010 och 2011 en stor studie i nio länder runt Östersjön där cirka 10 000 personer intervjuades. Många var oroliga över tillståndet i havet med ökande algblomningar, överfiske, oljeutsläpp, gifter, skräp, syrefria bottnar och skador på djur och växter. Störst var oron i Finland, Estland, Sverige och de ryska kustområdena.
Invånarna runt Östersjön var också villiga att betala för ett friskare hav, totalt cirka 35 miljarder kronor per år. Svenskar är villiga att betala 7,5 miljarder per år.
– Det visar att människor är oroade för miljön och tar frågan på största allvar. Det innebär också att information om läget i Östersjön har nått människor, säger Mats Svensson, tf chef på enheten för analys och forskning vid HaV.
Här kan du läsa en svensk sammanfattning av rapporten

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta