Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bättre fiskevård i Halland

Hur ska man göra för att förbättra fiskevården och möjligheterna till sportfiske i Halland? Kring dessa frågor kommer lördagens seminarium i Halmstad att kretsa.
Halland har, i många stycken, varit ett föregångslän när det gällt att ta tag i frågor om fiskevård, fiskeregler och sportfiskets möjligeter. Bland annat har sportfiskare från länet varit pådrivande när det gällt nätbegränsningar i kustfisket.
– Det är flera år sedan vi lämnade in vårt förslag och när nu Fiskeriverket äntligen agerat kan vi konstatera att det blev en tummetott, säger Jan Johansson och fortsätter:
– Men vi tänker naturligtvis utnyttja vår möjlighet som remissinstans och säga ifrån att de föreslagna inskränkningarna är långt ifrån tillräckliga.
Det kustnära nätfisket är en av de saker som kommer att diskuteras vid seminariet i Halmstad. Föredragshållarna kommer också att ta upp frågor om vattenkraftens påverkan på våra fiskbestånd, om fiskevård och om sportfisket. Bland föredragshållarna finns bland andra Christina Lindhagen från Sportfiskarna, Christer Borg från Älvräddarna, Erik Degerman från Fiskeriverket och Ingemar Alenäs, kommunekolog från Falkenberg.
Seminariet hålls på Ljud- och bildskolan med början kl.10 på lördag. Alla intresserade är välkomna.
Svenne Andersson

Reglerna för var och hur kustfiskarna får sätta sina nät har stor betydelse för sportfiske och fiskevård. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta