[/caption] " /> BBC uppmärksammar dioxinlax | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
BBC uppmärksammar dioxinlax

Dioxiner ansamlas i kroppen under många år och kan utlösa cancer eller reproduktionsstörningar. Östersjölax innehåller upp till fem gånger för höga värden. (Foto: Alpha/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)

Nyligen avslöjandes att svenska företag exporterat dioxinlax till EU. Sedan dess har ett flertal utländska medier rapporterat att deras läsare eventuellt kan ha ätit giftig lax, senast engelska BBC.
Vildfångad fet fisk från Östersjöområdet, som strömming och lax, innehåller ofta halter som överskrider dioxingränsvärdet. Sedan 2002 har Sverige haft ett tillfälligt undantag från EU:s dioxingränsvärde som innebär att Sverige får sälja fisk som överskrider gränsvärdena på den svenska marknaden. Nyligen avslöjades att företag i Karlskrona exporterat östersjölax till EU-länder, trots att detta är förbjudet. Ett flertal medier, bland annat engelska BBC, rapporterar nu att lax med för höga dioxinvärden kan ha sålts.

Ok med giftig fisk i Sverige

Enligt Livsmedelsverket innehåller östersjölax och strömming dioxinvärden upp till fem gånger över det tillåten nivå. En förutsättning för det svenska undantaget är att verket informerar om riskerna. Råden innebär att barn och kvinnor i barnafödande ålder ska äta fet fisk från Östersjöområdet högst 2-3 gånger per år.
Läs fler notiser om dioxinlax.
Se SVT:s Uppdrag granskning om dioxinlaxen. Klicka här. (Spola fram till 35.30)
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta